• Aktualności

     • Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Żyjmy zdrowo”
      • Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Żyjmy zdrowo”

      • Chcesz wygrać atrakcyjne nagrody fotografując piękno świata przyrody? Zrób 25 fotek otavczającej Cię rzeczywistości w kontekście szeroko rozumianej ekologii. Na autorów 20 najlepszych prac czekają bony na zakup sprzętu elektronicznego. 

       Prace konkursowe można przesyłać do 31 października 2021.

       Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://ekomaika.pl/konkurs/

     • Wycieczka integracyjna klasy pierwszej technikum
      • Wycieczka integracyjna klasy pierwszej technikum

      • 8 września uczniowie klasy pierwszej  technikum hotelasko - budowlanego byli na wycieczce integracyjnej w Nadleśnictwie Smolarz. Wspólne ognisko, gry i zabawy, a przede wsystkim rozmowy umocniły więź w klasie. 

     • Organizacyjne spotkanie redakcji gazety szkolnej "Niecodziennik"
      • Organizacyjne spotkanie redakcji gazety szkolnej "Niecodziennik"

      • 7 września odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie redakcji gazety szkolnej "Niecodziennik" Gazetkę redagują sami uczniowie, natomiast pieczę nad zespołem sprawuje nauczyciel informatyki, a korektą tekstów zajmują się nauczyciele języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Na spotkaniu zespół zapropnował główne działy gazety, formy i metody pracy oraz sposób publikowania tesktów.

       Zapraszamy do zespołu redakcyjnego gazety szkolnej "Niecodziennik" młodych adeptów pisma z klas pierwszych, którzy chcą rozwijać swą twórczość literacką. 

     • Piknik na rzecz zwierząt
      • Piknik na rzecz zwierząt

      • W sobotę 4 września 2021 roku odbył się piknik na rzecz zwierząt. Wśród organizatorów byli nauczyciele ze szkoły, a wolontariuszami nasi uczniowie. Można było zrobić sobie zdjęcie z pupilem, dzieci brały udział w konkursach, zorganizowano konkurs na Najpiękniejszego Pupila i dzięki loterii fantowej i dobroci wielu osób, zebrano sporą sumę dla Stowarzyszenia Arka dla Zwierząt. 

     • Narodowe Czytanie 2021
      • Narodowe Czytanie 2021

      • W ramach tegorocznego Narodowego Czytania 2021 propagujemy "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Drezdenecka odsłona Narodowego Czytania odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury 6 września, w której uczestniczyć będę wydelegowane przez nas klasy. Nasza pani bibliotekarz również przygotowała fragment utworu wraz z uczniami z klasy 3 THB: Filipem Doroszczonkiem i Adamem Starostą:

       https://youtu.be/NEAuNMAi0ws

     • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022
      • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

      • Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”.

       Tadeusz Kotarbiński

       1 września na dziedzińcu przed szkołą odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022. Uroczystość stała się okazją do uczczenia  jubileuszu 20-lecia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, dziś funkcjonującego pod nazwą  Zespół Szkół. W czasie  znaczącej uroczystości,  społeczności szkolnej  zostało przekazane  zmodernizowane  boisko wielofunkcyjne, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu   z Urzędu Marszałkowskiego oraz środkom  własnym  Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Piękną uroczystość zaszczycili swoją obecnością, m.in.: Pani  Elżbieta Płonka, Poseł  na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan  Łukasz Porycki, Marszałek Województwa Lubskiego, Pan Bogusław  Kierus, Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Pan Paweł  Antczak, Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Pani Alicja Burdzińska,  radna Rady Miejskiej w Gorzowie, dyrektorzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku: Pan  Maciej Pietruszak Pan Stanisław Sobieraj, Pan  Józef Pawlak, Pan Radosław Świekatowski. Pani Justyna Sieinska,  przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Drezdenku. W imieniu Pani  Karoliny Piotrowskiej, Burmistrza  Drezdenka, obecny był  Pan  Wiesław Sawicki,  sekretarza Gminy Drezdenko.  Prowadzące apel uczennice życzyły wszystkim  wspaniałych sukcesów, wielkich zwycięstw  i powodzenia w nowym roku szkolnym.

     • Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2021/2022
      • Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2021/2022

      • Klasy 1a i 1b LO, 1 THB, 1 TL, 1a i 1b BSIS spotykają się  
       1 września 2021r. o godzinie 930 z wychowawcami w klasach. Pozostałe klasy przychodzą na spotkanie z wychowawcami o godzinie 1010.

       Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się o godz. 1030 na placu apelowym.

       Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny odbędzie się 1 września o godz. 1800 w Kościele Parafialnym w Drezdenku.

     • Wytyczne dla uczniów szkoły
      • Wytyczne dla uczniów szkoły

       1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
       2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
       3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
       4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć uczniów
       5. w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
       6. W przestrzeni wspólnej/ na korytarzu uczniowie noszą maseczki.
       7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
       8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
       9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
       10. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły zgodnie z poniższymi wytycznymi:

       Klasy 1 -  wchodzą głównym wejściem

       Klasy 2 -  wejście od strony łącznika przy parkingu szkolnym

       Klasy 3 i 4 - wchodzą od skarpy, tylne wejście do gabinetu 308  

     • Święto Wojska Polskiego
      • Święto Wojska Polskiego

      • 15 sierpnia 2021r. odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. W kościele pw. Matki Bożej Różańcowej była uroczysta Msza Św. i Apel na Rynku przy kościele oraz piknik wojskowy.

     • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego
      • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

      • W naszej szkole dobiegają końca prace modernizacji boiska wielofunkcyjnego, polegające na wymianie nawierzchni. Będzie to na pewno miła niespodzianka dla wszystkich uczniów i nauczycieli, bo z boiska będzie można korzystać już w nowym roku szkolnym, czyli od 1.09.2021r.

       Łączna wartość wymiany nawierzchni wyniesie 199 949,93 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 84 978,00 zł. Resztę w kwocie 114 971,93 zł. pokrywa Powiat Strzelecko-Drezdenecki z własnych środków.

      • WAŻNE TERMINY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O PRZYJECIE DO KLAS PIERWSZYCH NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

      • Do 14 lipca 2021r. należy dostarczyć zaświadczenie z egzaminu końcowego wydanego przez z Okręgową Komisję Egzaminacyjną (zaświadczenie wydaje szkoła podstawowa, do której uczeń uczęszczał);

       do 14 lipca 2021r. należy dostarczyć umowę o pracę - dotyczy wyłącznie kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia;

       20 lipca w godzinach od 800 do 1300 obowiązkowe badanie lekarskie dla kandydatów ubiegających się o przyjecie do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia (kandydaci w zawodzie sprzedawca nie muszą być obecni na tym badaniu) oraz kandydatów do Technikum Budowlanego;

       22 lipca 2021, godz. 1100 zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych;

       do 30 lipca 2021r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

       02 sierpnia 2021 r., godz. 1200 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz informacja o wolnych miejscach nauki  w szkole.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
   • sekretariat@zsdrezdenko.pl
   • lucja.magdziarz@wp.pl
   • 95 7620355
   • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych