• Organizacja roku szkolnego

    • Organizacja roku szkolnego 2021/2022

      

     1.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     01.09.2021r. godz. 1030

     2.

     Przerwa świąteczna

     23 - 31.12.2021

     3.

     Matura próbna

     termin ustali OKE

     4.

     Ferie zimowe

     17 - 30.01.2022

     5.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     14 - 19.04.2022

     6.

     Praktyka zawodowa klasy III THB

      

     Praktyka zawodowa klasy II THB

      

     Praktyka zawodowa klasy II TL

     20.09 - 15.10.2021

      

     25.04 - 20.05.2022

      

     09.05 - 03.06.2022

     7.

     Semestry w roku szkolnym 2021/2022

      

               Klasy III LO/G, IV THB  I Semestr 

                                                         II Semestr

           

             Pozostałe klasy LO, T, BSIS

                                                        I Semestr

                                                        II Semestr

      

      

     01.09.2021 -  10.12.2021

     13.12.2021 -  29.04.2022

      

      

     01.09.2021 -  07.01.2022

     10.01.2022  - 24.06.2022

     8.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach III LO/G i IV THB

      

     29.04.2022

     9.

     Maturalne egzaminy ustne

     18.05-20.05.2022

     10.

     Maturalne egzaminy pisemne

     04.05-23.05.2022

     11.

     Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

     Sesja zimowa styczeń - luty

     Sesja letnia czerwiec - lipiec

     Terminy ustali CKE

     12.

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach z 5-cio dniowym tygodniem pracy

     - 12.11.2021

     - 07.01.2022

     - 17.06.2022

     - 04.05, 05.05, 06.05 . 09.05  - egzaminy maturalne

     - "Drzwi otwarte" data zostanie ustalona

     13.

     Dzień sportu szkolnego

     Data zostanie ustalona

     14.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych pozostałych klas

     24.06.2022

     15.

     Wywiadówki

     15.09.2021 godz.1730

      

     17.11.2021 godz. 1730

      

     12.01.2022 godz. 1730

      

     23.03.2022 godz. 1730

      

     18.05.2022 godz. 1730

     16.

     Badanie wyników nauczania w klasach:

      

                                I diagnoza wstępna

      

                                II diagnoza końcowo - roczna

      

      

      

     wrzesień  - wg ustaleń

      

     czerwiec - wg ustaleń

     17.

     Składki : Ubezpieczenie NW młodzieży

      

                    Rada rodziców

     po wywiadówce

      

     po wywiadówce

     18.

     Egzaminy poprawkowe

     22 - 26 sierpnia 2022 godz. 900

     19.

     Ferie letnie

     25.06 - 31.08. 2022

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
   • sekretariat@zsdrezdenko.pl
   • lucja.magdziarz@wp.pl
   • 95 7620355
   • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych