• Organizacja roku szkolnego

    • Organizacja roku szkolnego 2022/2023

      

     1.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     01.09.2022r. godz. 915

     2.

     Przerwa świąteczna

     23 - 31.12.2022

     3.

     Matura próbna

     termin ustali OKE

     4.

     Ferie zimowe

     30.01 - 12.02.2023

     5.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     6.04 - 11.04.2023

     6.

     Praktyka zawodowa klasy II THB i II TL

     24.04 - 19.05.2023

     7.

     Semestry w roku szkolnym 2022/2023

               Klasy IV LO IV THB/G    I Semestr 

                                                         II Semestr

             Pozostałe klasy LO, T, BSIS

                                                        I Semestr

                                                        II Semestr

      

     01.09.2022 -  16.12.2022

     19.12.2022 -  28.04.2023

      

     01.09.2022 -  20.01.2023

     23.02.2022  - 23.06.2023

     8.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach IV LO i IV THB/G

      

     28.04.2023

     9.

     Maturalne egzaminy ustne

     18.05-20.05.2022

     10.

     Maturalne egzaminy pisemne

     04.05-23.05.2022

     11.

     Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

     Sesja zimowa styczeń - luty

     Sesja letnia czerwiec - lipiec

     Terminy ustali CKE

     12.

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach z 5-cio dniowym tygodniem pracy

     - 31.10.2022

     - 09.06.2023

     - 02.5, 04.05, 05.05, 06.05 . 09.05  - egzaminy maturalne

     - „Drzwi otwarte” data zostanie ustalona.

     13.

     Dzień sportu szkolnego

     Data zostanie ustalona

     14.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych pozostałych klas

     23.06.2023

     15.

     Wywiadówki

     14.09.2022 godz.1730

     16.11.2022 godz. 1730

     18.01.2023 godz. 1730

     29.03.2023 godz. 1730

     17.05.2022 godz. 1730

     16.

     Badanie wyników nauczania w klasach:

                                         I diagnoza wstępna

                                        II diagnoza roczna

      

     wrzesień  - wg ustaleń

     czerwiec - wg ustaleń

     17.

     Składki: Ubezpieczenie NW młodzieży

                    Rada rodziców

     po wywiadówce

     po wywiadówce

     18.

     Egzaminy poprawkowe

     21 - 25 sierpnia 2023 godz. 900

     19.

     Ferie letnie

     24.06 - 31.08. 2023

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
   • sekretariat@zsdrezdenko.pl
   • lucja.magdziarz@wp.pl
   • 95 7620355
   • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
   • www.zsdrezdenko.pl
   • Anna Antoszek, inspektor@cbi24.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych