• Organizacja roku szkolnego

    • Organizacja roku szkolnego 2019/2020

      

     1.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     2.09.2019r. godz. 9.00

     2.

     przerwa świąteczna

     23 - 31.12.2019r.

     3.

     Matura próbna

     Termin ustali OKE

     4.

     Ferie zimowe

     27.01.2019r.  - 09.02.2020r.

     5.

     Przerwa świąteczna

     9.04 - 14.04.2020r.

     6.

     Praktyka zawodowa klasy II THB

     4.05 - 31.05.2020r.

     7.

     Semestry w roku szkolnym 2019/2020

      

               Klasy III LO, IV THB  I Semestr 

                                                    II Semestr

      

             Pozostałe klasy LO, T, BSIS

                                                     I Semestr

                                                    II Semestr

      

      

     2.09.2019r. do 13.12.2019r.

     16.12.2019r. do 24.04.2020r.

      

      

     2.09.2019r. do 10.01.2020r.

     13.01.2020r. do 26.06.2020r.

     8.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach II ILO i IV THB

      

     24.04.2020r. (godzina zostanie ustalona)

     9.

     Maturalne egzaminy ustne

     07.05. - 22.05.2020r.

     10.

     Maturalne egzaminy pisemne

     04.05. - 21.05. 2020r.

     11.

     Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

     Sesja zimowa styczeń - luty

     Sesja letnia czerwiec - lipiec

     Terminy ustali OKE

     12.

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach z 5-cio dniowym tygodniem pracy

     - 4,5,6 oraz 12.05 (matura)

     - 2.01. oraz 03.01.2020r.

     „Drzwi otwarte” data zostanie ustalona.

     13.

     Dzień sportu szkolnego

     Data zostanie ustalona z nauczycielami w-f

     14.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych pozostałych klas

     24.06.2020r.

     15.

     Wywiadówki

     18.09.2019r. godz.17.30

      

     13.11.2019r. godz. 17.30

      

     15.01.2020r. godz. 17.30

      

     11.03.2020r. godz. 17.30

      

     20.05.2020r. godz. 17.30

     16.

     Badanie wyników nauczania w klasach:

      

                                         I diagnoza wstępna

      

                                        II diagnoza końcoworoczna

      

      

     Wrzesień, październik - wg ustaleń

      

     Maj, czerwiec - wg ustaleń

     17.

     Składki : Ubezpieczenie NW młodzieży

      

                    Rada rodziców

     32 zł, klasy maturalne 35 zł.

      

     40 zł.

     18.

     Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne

     24 - 27 sierpnia 2020r. godz. 9.00

     19.

     Ferie letnie

     27.06 - 31.08. 2020r.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
   • zsp.drezdenko@wp.pl
   • lucja.magdziarz@wp.pl
   • (+95) 76-203-55
   • ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Młodego Ekologa
  • Zawody sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej
  • Promocja Projektu Stypendialnego "Pielęgniarka"
  • Nasze Zwierzęta
  • Dyskoteka szkolna
  • Dzień Handlowca
  • Debata Walentynkoa
  • Koncert Walentynkowy
  • "Moniuszko - ku pokrzepieniu serc"
  • XXVIII Dzień Chorego
  • Studniówka 2020
  • 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy