• Organizacja roku szkolnego

    • Organizacja roku szkolnego 2023/2024

      

     1.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     04.09.2023r. godz. 800

     2.

     Przerwa świąteczna

     23 - 31.12.2023

     3.

     Matura próbna

     termin ustali OKE

     4.

     Ferie zimowe

     12.02 - 25.02.2024

     5.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28.03 - 02.04.2024

     6.

     Praktyka zawodowa klasy  4 TBH

      

     Praktyka zawodowa klasy 2TL, 2 TBH, 2TH

     04.09 - 29.09.2023

      

     29.04 - 24.05.2024

     7.

     Semestry w roku szkolnym 2022/2023

               Klasy IV LO V TBH        I Semestr 

                                                     II Semestr

           

             Pozostałe klasy LO, T, BSIS

                                                        I Semestr

                                                        II Semestr

      

     04.09.2023 -  15.12.2023

     18.12.2023 -  26.04.2024

      

      

     04.09.2023 -  19.01.2024

     22.01.2024  - 21.06.2024

     8.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach IV LO i VTBH

      

     26.04.2024

     9.

     Maturalne egzaminy ustne

     11.05-16.05.2024, 20-25.05.2024

     10.

     Maturalne egzaminy pisemne

     07.05-24.05.2024

     11.

     Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

     Sesja zimowa styczeń - luty

     Sesja letnia czerwiec - lipiec

     Terminy ustali CKE

     12.

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach z 5-cio dniowym tygodniem pracy

     - 13.10

     - 02.11 i 03.11

     - 07.5, 08.05, 09.05

     - 31.05 (po Bożym Ciele)

     - "Drzwi otwarte" data zostanie ustalona.

     13.

     Dzień sportu szkolnego

     Data zostanie ustalona

     14.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych pozostałych klas

     21.06.2024

     15.

     Wywiadówki

     13.09.2023 godz.1700

     22.11.2023 godz. 1700

     10.01.2024 godz. 1700

     20.03.2024 godz. 1700

     05.06.2024 godz. 1700

     16.

     Badanie wyników nauczania w klasach:

                                         I diagnoza wstępna

                                        II diagnoza roczna

      

     wrzesień  - wg ustaleń

     czerwiec - wg ustaleń

     17.

      Rada rodziców

      po wywiadówce

     18.

     Egzaminy poprawkowe

      26 - 28 sierpnia 2024 godz. 900

     19.

     Ferie letnie

     22.06 - 31.08. 2024

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych