• Obsługa i pracownicy

    • OBSŁUGA I PRACOWNICY TECHNICZNI
      

     Szymańska Małgorzata - sekretarz szkoły  

     Walkowiak  Jan - kierownik gospodarczy   

     Lachowicz Krzysztof - konserwator  

     Hinc Zbigniew - konserwator  

     Masłowska Alicja - sprzątaczka  

     Jurczyńska Maria - sprzątaczka  

     Wychowałek Marzena- sprzątaczka

 • Galeria zdjęć

   brak danych