• Rekrutacja

     • Rok szkolny 2024/2025

       

      UWAGA:

      W tym roku szkolnym każdy uczeń ma obowiązek dostarczyć zdjęcie w postaci elektronicznej, na płycie CD.

       

      Podanie do szkoły

      Podanie_2024.pdf

      Podanie_2024.docx

      Prezentacja Zespołu Szkół w Drezdenku

      LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 – letnie

      • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA WOJSKOWA NOWOŚĆ

      Od klasy I

      – realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z wyborem uczniów, dwóch rozszerzeń z trzech grup:

      • język polski lub matematyka
      • geografia lub fizyka lub chemia
      • historia lub biologia

      uczeń decyduje o wyborze języka obcego zdawanego na egzaminie maturalnym:

      • język angielski
      • język niemiecki

       

      TECHNIKUM 5 - letnie

      • TECHNIK HOTELARSTWA Z AGROTURYSTYKĄ NOWOŚĆ
      • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NOWOŚĆ
      • TECHNIK BUDOWNICTWA
      • TECHNIK LOGISTYK 

       

      DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE:

      • Technikum Hotelarskie  język obcy w hotelarstwie
      • Technikum Budowlane zastosowanie innowacji budowlanych w praktyce
      • Technikum Logistyczne prawo w logistyce i logistyka w pożarnictwia
      • Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej – projektowanie, montaż instalacji fotowoltaicznych

       

      BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3 - letnia

      • KLASY WIELOZAWODOWE I SPRZEDAWCÓW

      Warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest podpisana umowa o praktyczną naukę zawodu z upoważnionym do kształcenia w danym zawodzie zakładem pracy

       

      KANDYDACI DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

      Mogą zdobyć dodatkowe uprawnienia w ramach projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”:

      - Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym; 

      - Prawo jazdy kategorii „B”; 

      - Operator koparko-ładowarki; 

      - Kurs kelner-barman; 

      - Kurs obsługi kasy walutowej; 

      - Kurs florystyczny; 

      - Kurs nauki języka migowego; 

      - Kurs wizażu; 

      - Kurs baristy; 

      - Kurs na uprawnienia elektryczne SEP; 

      - Kurs obsługi kasy fiskalnej;  

      - Kurs spawania metodą MAG 135; 

      - Planowanie i organizacja imprez sportowych; 

      - Zasady odżywiania, wypoczynku, regeneracji, aktywności fizycznej; 

      - Kurs instruktor rekreacji ruchowej fitness

      W ramach współpracy ze szkołami wyższymi będziesz mógł uczestniczyć w kołach naukowych z zakresu:

      - podstawowe certyfikaty umiejętności komputerowych; 

      - Mystery Shopper - tajemniczy klient w pomiarze zadowolenia klientów; 

      - kompetencje potrzebne do profesjonalnej obsługi klienta; 

      - Adventure - koło naukowe zastosowań marketingu w turystyce; 

      - branżowy język obcy (angielski i niemiecki); 

      - zaawansowane techniki modelowania 3d

       

      Przystąpiliśmy do programu Erasmus+ co umożliwia odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów technikum:

      • hotelarskiego – Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG w Austrii;
      • budowlanego – Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Niemczech, Parto w Portugalii 

       

      UWAGA!
      Wypełnione podanie do szkoły można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć elektronicznie za pomocą profilu zaufanego.
       
       

      Możesz założyć Profil Zaufany za pomocą internetowego konta bankowego, korzystając ze strony https://pz.gov.pl/pz/ 

       

      Instrukcja złożenia wniosku do szkoły

      Podanie możesz wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy obywatel.gov.pl  Cały proces jest intuicyjny. Wyjaśniamy jak krok po kroku wypełnić wniosek do szkoły.

      Proszę pamietać, że przed złożeniem wniosku do szkoły należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.

       
       
 • Galeria zdjęć

   brak danych