• Szkolne Koło Caritas

    • Szkolne Koło Caritas

     Powstało w 2017 roku. Zostało założone przez Beatę Stoińską oraz Kamilę Zamerluk. Pierwsza akcja zorganizowana przez nasze Szkolne Koło Caritas polegała na uszczęśliwieniu małego Gracjana, który w swoje urodziny otrzymał od nas kartki z życzeniami. Do życzeń dołączył się również dyrektor szkoły i grono pedagogiczne. Cieszymy się, że mogliśmy wywołać uśmiech na twarzy chłopca.

     Każdy, kto przystąpił do pracy wolontariackiej kieruje się myślą: „Dobro jest jak echo - zawsze wraca”. Członkami SKC są uczniowie Zespół Szkół w Drezdenku.

 • Galeria zdjęć

   brak danych