• Matura 2024

   •  

     

     

    DROGI MATURZYSTO 
    O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ
    I TO MUSISZ PAMIĘTAĆ

    1. Na egzamin przychodzimy zgodnie z harmonogramem. Obowiązkowo musisz mieć przy sobie dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
    2. Nie możesz wnosić na salę egzaminacyjną zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, urządzeń telekomunikacyjnych, zegarków smartwatch.
    3. Korzystasz tylko z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, czarnego długopisu itd. wymienionych w Komunikacie dyrektora CKE (wywieszonych w gablocie maturzysty) 
    4. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających.
    5. Potwierdzasz poprawność danych przed egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
    6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (woda w butelce mniej niż 1 litr).
    7. W razie nagłej choroby lub w innym nagłym przypadku, kiedy nie możemy pisać egzaminu w danym dniu, najpóźniej do tego samego dnia należy złożyć wniosek o egzamin w sesji dodatkowej, na który może zgodzić się dyrektor OKE. zał. 6
    8. Wyniki egzaminu maturalnego można sprawdzić w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) Hasło i login zostało przekazane przy składaniu deklaracji wstępnej.
    9. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w sekcji 15.5.

 • Galeria zdjęć

   brak danych