• Historia szkoły

    • HISTORYCZNY ROZWÓJ SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO w Drezdenku

      

     Rok szkolny 2019/2020 staje się historycznym okresem zmian w szkolnictwie polskim. Zmiany polegają na powrocie do utartych i sprawdzonych już struktur szkolnictwa polskiego. Dotyczą naszego regionu oraz całego obszaru kraju.

     Początki funkcjonowania szkół polskich sięgają roku 1945 i w ciągu  lat powojennych nastąpiło wiele przemian w obszarze szkolnictwa ogólnokształcącego, zawodowego  i rolniczego.

     1 listopada 1945 roku powstało w Drezdenku Powiatowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Placówka ta, po wielokrotnych przemianach, przetrwała do dziś. Znalazła swoje miejsce w kilku obiektach przy ulicy Milickiej. Organizatorem nowej szkoły średniej był Cyryl Priebe, a jednym z wielu dyrektorów, od 1962 do 2001 roku, był Edward Urban.

     Organizacją szkolnictwa zawodowego w Drezdenku zajęto się w roku 1960, bowiem od 1 września tego roku zorganizowano Zasadniczą Szkołę Zawodową zlokalizowaną w 3 obiektach przy ul. l Brygady 51 i Marszałkowskiej 16 i 17. Organizatorem placówki był Jan Rogula, a jednym z dyrektorów, do czasu utworzenia Zespołu Szkół (1978 r.), Roman Pomykała. Placówka ta w minionych latach ulegała licznym przemianom i przekształceniom, by przetrwać do dziś w postaci szkoły branżowej.

     Szkolnictwo rolnicze bierze swój początek w roku 1961, w Nowym Drezdenku, kiedy 1 listopada utworzono Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Zlokalizowano ją w miejscowej szkole podstawowej. Organizatorem placówki była Alojza Fiedor. 

     1 września 1962 r. powstało w Drezdenku Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Szkołę umieszczono przy ul. Kościuszki 31, wraz z internatem przy ul. Ogrodowej 2. Ten ostatni obiekt w późniejszych latach rozbudowano o dodatkowe pomieszczenia (świetlica, segment dydaktyczny). Organizatorem placówki i długoletnim dyrektorem był dr Stanisław Talarczyk, Funkcje dyrektorów w kolejnych latach pełnili Janina Musiałowska, Maciej Pietruszak i Zdzisław Piątek.

     Na bazie w/w placówki powstały kolejno: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ekonomiczne. Dla koordynacji kierowania tymi szkołami utworzono Zespół Szkół nr 2, kierowany do 2001 roku przez Macieja Pietruszaka. Wcześniej, bo w 1978 r., powstał Zespół Szkół im Stefana Żeromskiego, który objął istniejące w Drezdenku szkoły ponadpodstawowe mieszczące się w obiektach przy ul. Milickiej, Pierwszej Brygady i Marszałkowskiej. Zespół był kierowany do 2001 roku przez Edwarda Urbana.

     Zgodnie z uchwałą z dnia 26 lutego 2001 roku nr XX/132/2001 Rady Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich, z dniem 1 września 2001 roku powołano publiczną szkołę ponadgimnazjalną, ogólnokształcącą i zawodową o nazwie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Szkoła mieści się przy ulicy Konopnickiej 2. Pierwszym dyrektorem placówki w okresie od 25 kwietnia 2001 r. do 13 września 2001 roku był Maciej Pietruszak. W zespole znajdują się następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od 14 września 2001 roku do 31 stycznia 2002 roku obowiązki dyrektora pełnił Stanisław Sobieraj. Natomiast w okresie Od 1 lutego 2002 do 31 sierpnia 2008 roku dyrektorem Zespołu  szkół był Józef Pawlak, a od 1 września 2008 roku funkcję tę przejął Maciej Pietruszak. Od lutego 2010 roku do września 2019 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił Radosław Świekatowski.                  1 września 2008 roku w zespole  powstało Technikum Hotelarskie oraz Informatyczne.

      

     Od września 2019 roku dyrektorem placówki została Beata Stoińska. Z powodu reformy szkolnictwa szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół, który pomieszcza obecnie Liceum Ogólnokształcące, Technikum Budowlane, Technikum Hotelarskie oraz szkołę branżową I stopnia.


 • Galeria zdjęć

   brak danych