• Koncepcja pracy szkoły

    • KONCEPCJA PRACY

     ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

     W DREZDENKU NA LATA 2015-2020

     Spis treści

      

     I. Proces tworzenia koncepcji pracy szkoły.

     1.1 Podstawa prawna.

     1.2 Dokumentacja szkolna.

     1.3 Sposób utworzenia koncepcji pracy szkoły.

     1.4 Formy zapoznanie z koncepcją.

     II. Wizja i misja szkoły.

      1. Wizja szkoły
      2. Misja szkoły

     III. Model absolwenta.

     IV. Analiza SWOT stanu szkoły

      1. Mocne strony szkoły.
      2. Słabe strony szkoły.
      3. Szanse szkoły.
      4. Zagrożenia.

     V. Cele główne szkoły.

     VI. Zadania szkoły.

     VII. Cele, zadania, spodziewane efekty w strategicznych obszarach pracy.

     7.1 Organizacja i przebieg kształcenia.

     7.2 Opieka i wychowanie.

     7.3 Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym.

     7.4 Baza i wyposażenie szkoły.

     VIII. Monitorowanie realizacji celów.

      

     WI ĘCEJ

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
   • zsp.drezdenko@wp.pl
   • lucja.magdziarz@wp.pl
   • (+95) 76-203-55
   • ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Młodego Ekologa
  • Zawody sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej
  • Promocja Projektu Stypendialnego "Pielęgniarka"
  • Nasze Zwierzęta
  • Dyskoteka szkolna
  • Dzień Handlowca
  • Debata Walentynkoa
  • Koncert Walentynkowy
  • "Moniuszko - ku pokrzepieniu serc"
  • XXVIII Dzień Chorego
  • Studniówka 2020
  • 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy