• Pielęgniarka szkolna

    • PIELĘGNIARKA SZKOLNA
     Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
     w Drezdenku

     Teresa Pietruszak
     jest do dyspozycji uczniów, rodziców oraz nauczycieli 
     w godzinach pracy:

     Poniedziałek    800 – 1400
     Wtorek              800 – 1400
     Środa                800 – 1400
     Piątek               800 – 1200

     Gabinet nr 17, parter

      

     Zadania pielęgniarki szkolnej

     1. Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich.
     2. Prowadzenie działań profilaktycznych oraz podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia.
     3. Udzielanie pomocy przedmedycznej.
     4. Prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.
     5. Indywidualne rozmowy i konsultacje.
     6. Nadzór nad apteczkami szkolnymi i stanem sanitarno – higienicznym szkoły.
     7. Współpraca z dyrekcjom szkoły, gronem pedagogicznym, rodzicami, specjalistami oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
     8. Wywiady środowiskowe.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych