• Aktualności

     • Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej OLIMPUS
      • Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej OLIMPUS

      • 13 listopada 2023 r. została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna OLIMPUS. Celem olimpiady było sprawdzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów, stymulowanie ich aktywności poznawczej, rozwój i doskonalenie logicznego oraz kreatywnego myślenia uczniów. Uczestnicy olimpiady mieli za zadanie rozwiązać test konkursowy składający się z 30 pytań.

       Mam zaszczyt poinformować, iż czterech uczniów naszej szkoły zaprezentowało się wysokim poziomem wiedzy informatycznej i otrzymało tytuł laureata: Piotr Dąbek uczeń klasy 2c LO zajął 7 miejsce, uzyskał 226 pkt. co dało mu 94,17 %, Piotr Gil uczeń klasy 2a LO zajął 9 miejsce, zdobył 222 pkt. uzyskał 92,5%, Aleksandra Kościelniak z 2a LO zajęła 11 miejsce, zdobyła 218 pkt., uzyskała 90,83%, natomiast Julia Jakubiak z 2a LO zajęła 12 miejsce, zdobyła 200 pkt., uzyskała 90%. W konkursie brało udział 286 uczniów z Polski, a największa liczba punktów wynosiła 238, Piotrowi zabrakło tylko 12 punktów do najlepszego wyniku w Polsce. Średnia liczba punktów, którą zdobyła szkoła wynosiła 200 pkt., co stanowi bardzo dobry wynik na tle całego kraju.

       Pozostali uczniowie biorący udział w konkursu również zasługują na pochwałę i wyróżnienie ponieważ, zajęli wysokie lokaty, m.in.: Hanna Dębska i Wit Amrogowicz z 3a LO, Ksawery Świątek i Bartosz Urbaniak z 3 TB oraz Bartosz Dawiskiba z 1 TL.

       Serdecznie gratuluję laureatom ich sukcesu oraz zdobytego tytułu. Dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie do konkursu wszystkim uczniom, za podejmowanie wyzwań, które przynoszą tak satysfakcjonujące efekty kształcenia. Niech rozwój umiejętności myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów będzie dla nich kompetencjami przyszłości, które warto pogłębiać i rozwijać.

     • Konkurs na najpiękniejszy wiersz lub opowiadanie o tematyce miłosnej
      • Konkurs na najpiękniejszy wiersz lub opowiadanie o tematyce miłosnej

      • Organizowany jest konkurs na najpiękniejszy wiersz lub opowiadanie o tematyce miłosnej. Termin nadsyłania prac na adres: biblioteka.zswdrezdenku@wp.pl upływa 25.02.2024 roku.

       1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich. Organizatorem jest Zespół Szkół w Drezdenku. Prace będą oceniane przez nauczycieli: Magdalena Kaseja, Renata Jodko.

       2.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie tekstu o tematyce miłosnej na adres: biblioteka.zswdrezdenku@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska, klasy.

       3.Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie tylko jednej swojej pracy wraz z zał. nr 1 o przetwarzaniu danych osobowych, który zostanie przesłany na adres mailowy uczestnika.

       4.Organizator przewiduje dla laureatów nagrody rzeczowe, pozytywną ocenę cząstkową z języka polskiego oraz publikację na stronie biblioteki szkolnej (fejsbuk). Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego utworu.

       5.Termin nadsyłania prac upływa 25.02.2024 roku.

       Ogłoszenie wyników nastąpi 26.02.2024.

     • Konkursu na Spot Telewizyjny „Jak reagować na cyberprzemoc w sieci”
      • Konkursu na Spot Telewizyjny „Jak reagować na cyberprzemoc w sieci”

      • Organizowany jest szkolny konkurs na Spot Telewizyjny pt. „Jak reagować na cyberprzemoc w sieci”. Zadaniem uczestników jest stworzenie 60 sekundowego spotu telewizyjnego tematycznie pokazującego zagrożenia związane z zachowaniami agresywnymi i przemocą rówieśniczą. Pracę należy dostarczyć ​​​​do 31 stycznia 2024r.,  do p. Łucji Magdziarz i p. Wioletty Libery. Jeden autor nadsyła na konkurs tylko jedną pracę. Spot może być przygotowany w formie animacji komputerowej i filmu (udział   rówieśników w roli aktorów itd.). Maksymalny czas trwania spotu - do 60 sekund (spot należy utrwalić na pamięci USB pendrive). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 lutego 2024r.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

  • Galeria zdjęć

    brak danych