• Aktualności

      • 32 laptopy, 2 monitory interaktywne oraz dwa access point wifi wygrała na szkoła w konkursie

      • W ramach konkursu "Pracownia Kompetencji Cyfrowych", Zespół Szkół w Drezdenku wygrał dwie pracownie multimedialne. Każda z nich jest wyposażona w 16 laptopów z oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów wraz z przenośną szafą, interaktywny 65’ monitor oraz access point wifi. Nasza szkoła znalazła się w gronie 832 zwycięzców, spośród 3075 zgłoszeń, mobilnych pracowni komputerowych. Konkurs jest dofinansowany z projektu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

       Już w czerwcu Państwowy Instytut Badawczy NASK ogłosił konkurs pt. „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”. Zadaniem uczniów było zrealizowanie jak największej liczby kursów e-learningowych dotyczących bezpieczeństwa w sieci, a następnie przygotowanie pracy graficznej w oparciu o zdobytą wiedzę. Uczniowie szkoły w ramach lekcji informatyki zrealizowali w 100% kursy e-learningowe dotyczącego bezpieczeństwa w sieci pt. „Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy” korzystając z platformy bezpieczniwsieci.edu.pl. Był to pierwszy, najistotniejszy punkt konkursu. Należy również podkreślić, iż od kilkunastu lat uczniowie szkoły realizują kursy e-learningowe dotyczące bezpieczeństwa w sieci na portalu it-szkola.edu.pl, strony Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK i Ministerstwa Cyfryzacji. Udział w szkoleniach potwierdzany jest corocznym dyplomem dla szkoły.

       Kolejne zadanie, które wykonali uczniowie, to praca graficzna, która opierała się na wiedzy zdobytej w czasie kursów e-learningowych. Zwycięski projekt graficzny pt. „CYBERPRZEMOC JEST JAK CHOROBA LEPIEJ SIĘ PRZED NIĄ CHRONIĆ, NIŻ PÓŹNIEJ ODCZUWAĆ JEJ KONSEKWENCJE” wykonały Aleksandra Miłaszewska i Dominika Tokarska z klasy trzeciej liceum oraz pracę pt. „SILNE HASŁO JEST JAK ZAMEK DO TWOJEGO POKOJU – TYLKO TY MIEJ DO NIEGO DOSTĘP” Marcel Jung z klasy drugiej liceum. Ich pomysłowość z pewnością przyczyniła się do wyróżnienia naszej szkoły spośród innych szkół i znalezienia się w gronie zwycięzców.

       Koordynatorem konkursu była Pani Łucja Magdziarz, nauczyciel informatyki. Konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” został współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa a jego zadaniem jest budowanie kompetencji cyfrowych młodego pokolenia. Jego organizatorem był Państwowy Instytut Badawczy NASK.

     • IV Międzynarodowa Akcja Przerwa na Czytanie
      • IV Międzynarodowa Akcja Przerwa na Czytanie

      • 20 października  - nasza szkoła wzięła udział w IV Międzynarodowej Akcji Przerwa na Czytanie. W tym roku, oprócz bicia rekordu czytania na przerwach, uczniowie mogli przebrać się za swoje ulubione postaci literackie.

      • PRZYSIĘGA WOJSKOWA

      • W najbliższą sobotę 7 października o godzinie 1200 na Placu Wileńskim w Drezdenku odbędzie się uroczysty apel z okazji przysięgi wojskowej żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

       Klasa I w Liceum Ogólnokształcącego z Drezdenka będzie asystowała żołnierzom składającym przysięgę wojskową.

       Uroczystość uświetni Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania. Apel natomiast zakończy defilada, która przejdzie ulicą Nowogrodzką.

       Wydarzeniu, w godz. 900 – 1330, towarzyszyć będzie stacjonarny pokaz sprzętu i uzbrojenia. Swój udział w pokazie zapowiedzieli również żołnierze wojsk amerykańskich, na co dzień stacjonujący w Skwierzynie. Około godz. 1300 odbędzie się pokaz działania sekcji lekkiej piechoty w terenie zurbanizowanym z wykorzystaniem amunicji ślepej i środków pirotechnicznych.

       W zorganizowanym specjalnie na tę uroczystość punkcie gastronomicznym będzie można posilić się tradycyjną żołnierską grochówką.

       Dla osób zainteresowanych służbą wojskową będzie dostępny także mobilny punkt rekrutacji. 

     • "A jednak jesteśmy"
      • "A jednak jesteśmy"

      • Mieliśmy jako szkoła swój udział w  widowisku "A jednak jesteśmy", które zorganizowała Biblioteka Publiczna w Drezdenku. Scenkę zagrali utalentowani uczniowie z klasy 2a LO: Aleksandra Kościelniak, Nikodem Madaj, Piotr Gil, Weronika Dyla (narrator), Vanessa Susanah Bada (śpiew). Natomiast organizację przedstawienia wspomogli uczniowie z klas wojskowych. Było idealnie.

       Zapraszam do wypożyczania powieści Sienkiewicza pt. "Krzyżacy" i znalezienia wątku o naszym Drezdenku.

       Magdalena Kaseja 

  • Galeria zdjęć

    brak danych