• Aktualności

     • Szkolny Konkurs Fotograficzny
      • Szkolny Konkurs Fotograficzny

      • Biblioteka Zespołu Szkół organizuje Szkolny Konkurs Fotograficzny. Termin nadsyłania prac upływa 25 marca 2022r. Prace będą oceniane w  dwóch kategoriach tematycznych: wspomnienia z wakacji i moje hobby.

       1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego  zdjęcia w formacie JPEG na adres: biblioteka.zswdrezdenku@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska, klasy, kategorii konkursu. Prace mogą zawierać krótkie informacje, czego dotyczą lub mogą posiadać tytuł.

       2. Prace będą oceniane w  dwóch kategoriach tematycznych:

       • Wspomnienia z wakacji.
       • Moje hobby. ( prace powinny zawierać obiekt ( przedmiot, osoba) związany z zainteresowaniami uczestnika).

       3. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie tylko jednej swojej pracy do wybranej kategorii lub po jednym zdjęciu do każdej z kategorii wraz z  zał. nr 1 o przetwarzaniu danych osobowych, który zostanie przesłany na adres mailowy uczestnika.

       4. Organizator przewiduje dla laureatów nagrody rzeczowe oraz publikację w gazetce szkolnej i na stronie biblioteki itp.

       5. Termin nadsyłania prac upływa 203.2022 roku.

       6. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.03.2022.

       7. Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanej fotografii.

       8. Jury konkursu: Magdalena Kaseja, Jacek Kozubaj.

     • MŁODZIEŻ POMAGA
      • MŁODZIEŻ POMAGA

      • Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele

       Jako szkoła włączamy się w pomoc tym wszystkim, którzy w ostatnich dniach znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Nasi sąsiedzi doświadczają czegoś co dla nas po ludzku jest nie do ogarnięcia. W każdej klasie utworzy się zespół koordynujący zbiórkę. Zespół monitoruje całą akcję na poziomie klasy, w razie pytań kontaktuje się z Pnią Kamilą Zamerluk.

       Zbiórka trwa do 4 marca 2022r. Zbieramy praktyczne wszystko: kosmetyki, chemia, artykuły spożywcze, słodycze i zabawki dla dzieciWszystkie rzeczy pakujemy w kartony i składamy na łączniku. Dary zostaną przewiezione do ośrodków w Poznaniu a część zostanie przekazana na granicę polsko - ukraińską.

     • Wspieramy Ukrainę!!!
      • Wspieramy Ukrainę!!!

      • 25 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował akcję pisania listów. Uczniowie wsparli mieszkańców Ukrainy i potępili działania Rosji.

     • Tłusty czwartek
      • Tłusty czwartek

      • W dniu 24 lutego społeczność szkolna delektowała się pysznymi pączkami. Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski. Dzisiaj nie liczyliśmy kalorii, a wspaniały smak pączków dawały kolejne kęsy zjadanych słodkości.

     • Od przyszłego roku szkolnego 2022/23 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
      • Od przyszłego roku szkolnego 2022/23 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

      • Zarząd Powiatu wyraził zgodę na otwarcie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół w Drezdenku. Od przyszłego roku szkolnego 2022/23 zainteresowani uczniowie, będą mogli wybrać nowy kierunek :

       𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗸 𝘂𝗿𝘇𝗮̨𝗱𝘇𝗲𝗻́ 𝗶 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝗼́𝘄 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴etyk𝗶 𝗼𝗱𝗻𝗮𝘄𝗶𝗮𝗹𝗻𝗲𝗷.

       Po włączeniu w ofertę edukacyjną kierunku Technik logistyk w roku szkolnym 2020/21 postanowiliśmy rozszerzyć ją o kolejną specjalność w Zespole Szkół w Drezdenku.

       Rozwój szkolnictwa zawodowego jest niezwykle kluczowy i istotny z punktu widzenia lokalnej gospodarki. Dlatego oferta kierunków kształcenia zawodowego w naszych szkołach ponadpodstawowych przy uwzględnieniu aktualnych trendów będzie na bieżąco rozszerzana.

       Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. Zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje także prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

       Zgodnie z prognozami Ministerstwa Rolnictwa związanymi z energetyką odnawialną zakłada się, że do roku 2035 może powstać nawet 200 tyś. nowych miejsc pracy.

     • "Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim"
      • "Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim"

      • W Zespole Szkół realizowany jest projekt pt. "Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim". Realizowany w ramach:  Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja.

       Dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Celem projektu jest przeprowadzenie dodatkowych  zajęć dla uczniów dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, j. obcych, geografii, fizyki, chemii, biologii i informatyki.

       Przeprowadzenie zajęć w ramach zadania pn.: „Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Drezdenku” w ramach projektu pn.:  „Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim”.

       Przedmiotem zamówienia są usługi w podziale na następujące zadania częściowe: 

       Zadanie częściowe nr 1: 

       Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

       Zadanie częściowe nr 2:

       Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

       Zadanie częściowe nr 3:

       Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego

       Zadanie częściowe nr 4:

       Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii

       Zadanie częściowe nr 5:

       Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

       Zadanie częściowe nr 6:

       Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii

       Zadanie częściowe nr 7:

       Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki

       Zadanie częściowe nr 8:

        Warsztaty z technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK)

     • Lekcje w technikum budowlanym
      • Lekcje w technikum budowlanym

      • Uczniowie klasy pierwszej technikum podczas lekcji z przedmiotów zawodowych projektowali zagospodarowanie placu budowy. Ciekawe lekcje inspirują i nie są nudne.

     • Wyniki konkursu „Najpiękniejszy wiersz lub opowiadanie o tematyce miłosnej”
      • Wyniki konkursu „Najpiękniejszy wiersz lub opowiadanie o tematyce miłosnej”

      • W konkursie Walentynkowym pt. „Najpiękniejszy wiersz lub opowiadanie o tematyce miłosnej” pierwsze miejsce w kategorii wiersz zdobyła Zuzanna Anna Tyl z klasy 3a liceum, wiersz "Motyl", drugie miejce Aleksandra Grzechowiak z klasy 3b liceum oraz w kategorri opowiadanie miłosne, trzecie miejsce zdobyła Alicja Rakowiecka z klasy 2 technikum hotelarskiego.

       Gratulujemy!!!

       21 lutego w szkole samorząd szkolny organizuje pocztę walentynkową.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
    • sekretariat@zsdrezdenko.pl
    • lucja.magdziarz@wp.pl
    • 95 7620355
    • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
    • www.zsdrezdenko.pl
    • Anna Antoszek, inspektor@cbi24.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych