• Aktualności

      • Komunikat

      • Uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia 2020r. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

       W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia oraz 14 kwietnia we wtorek 2020r. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

        

       Pozdrawiam i życzę miłego dnia

        

       Beata Stoińska

       Dyrektor Zespołu Szkól w Drezdenku

      • U W A G A ! ! !

      • W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa  COVID-19 szkoła  do 10 kwietnia 2020r. jest zamknięta dla interesantów.

       Wejście do szkoły może nastąpić wyłącznie w nagłych i uzasadnionych przypadkach z zachowaniem szczególnej ostrożności po dezynfekcji rąk i nałożeniu rękawiczek gumowych (udostępnionych przy wejściu do szkoły).

       Kontaktować się można z nami telefonicznie pod numerem 95 7620355, e-mailem: zsp.drezdenko@wp.pl  lub przez dziennik elektroniczny Librus Synergia.

      • MATURA PRÓBNA OKE - 2-8 KWIETNIA 2020

      • Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w dniach od 2 do 8 kwietnia 2020r. chętni uczniowie mogą przystąpić do próbnego egzaminu maturalnego. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych https://www.oke.poznan.pl w następujących terminach:


       - 2 kwietnia (czwartek), ok. godz. 9:00 – język polski PP ok. godz. 14:00 – język polski PR oraz fizyka PR
       - 3 kwietnia (piątek), ok. godz. 9:00 – matematyka PP, ok. godz. 14.00  - matematyka PR
       - 6 kwietnia  (poniedziałek), ok. godz. 9:00 –język angielski/język niemiecki, ok. godz. 14.00 – język angielski/ język niemiecki PR

       - 7 kwietnia (wtorek) ok. godz. 9.00 biologia (PR) WOS (PR)  ok. godz. 14.00 geografia (PR)

       - 8 kwietnia (środa) ok. godz. 9.00 -chemia (PR)  ok. godz. 14.00 historia (PR)

       Chętni uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE Poznań – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w wybranej formie: 

       • w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, np. WORD, numerując kolejno rozwiązywane zadania ;
       • na wydruku;
       • korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);
       • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
        Następnie niezwłocznie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli uczących danych przedmiotów emailem w załączniku.

       Przystąpienie do próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po stronie ucznia.

      • Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Drezdenku w sprawie zdalnego nauczania dla uczniów i rodziców

      • 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole w dniach 25 marca do 10 kwietnia 2020r. proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.

       2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

       3. W okresie kształcenia na odległość uczniów obowiązuje plan lekcji swojego oddziału bez wyznaczonych czasowo godzin lekcyjnych. Uczniowie mają czas na zapoznanie się z treścią zajęć od godziny 800 do 2000.

       4. Nauczyciele przekazują materiały za pośrednictwem wiadomości w Librusie nie później niż do godziny 1200 w dniu zaplanowanej lekcji, wysyłając do ucznia.

       5. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel przedmiotu.

       6. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy:

       1. dziennika elektronicznego,
       2. strony internetowej szkoły

       7. Dopuszcza się możliwość komunikacji poprzez komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną, platformę edukacyjną.

       8. Przygotowane przez nauczyciela materiały:

       1. będą zawierały zadania do wykonania zgodnie  z obowiązującym planem lekcji,
       2. będą dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
       3. będą przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

       9. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów będzie się odbywało na podstawie zasad uzgodnionych z nauczycielem.

       10. Za obecność ucznia na zajęciach uznaje się logowanie ucznia w dzienniku elektronicznym i odebranie wszystkich wiadomości od nauczycieli.

       11. Rodzic/pełnoletni uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność, jeżeli będzie niezalogowany w danym dniu podczas kształcenia na odległość.

       12. W przypadku braku możliwości korzystania z ustalonych form nauczania na odległość uczeń/opiekun prawny zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.

       13. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego zgodnie z planem lekcji, a zajęcia praktyczne zrealizowane zostaną do końca roku szkolnego 2019/2020 u pracodawców, którzy zawiesili działalność, u pozostałych pracodawców zajęcia praktyczne realizowane są przez cały czas.

       14. Następuje zawieszenie zajęć praktycznych realizowanych w kl. II Technikum Budowlanego i kl. III Technikum Hotelarskiego. Zajęcia te będą zrealizowane po odwieszeniu zajęć w szkole do 31 sierpnia 2020r.

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Rodzice i Uczniowie

       informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN od środy 25 marca 2020r. rozpoczynamy realizację podstawy programowej poprzez zdalne kształcenie.

       Proszę pamiętać o codziennym logowaniu się do dziennika elektronicznego Librus Synergia.W najbliższym czasie otrzymacie Państwo pełną informację w tym zakresie.

       Dyrektor Zespołu Szkół w Drezdenku

       mgr inż. Beata Stoińska

      • KOMUNIKAT

      • Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo prosimy o kontakt ze szkołą wyłącznie przez e-mail: zsp.drezdenko@wp.pl, dziennik elektroniczny lub telefonicznie!

     • Dzień Młodego Ekologa
      • Dzień Młodego Ekologa

      • 11 marca odbył się w naszej szkole „Dzień Młodego Ekologa”. W tym dniu każda klasa  „odwiedzając” dziewięć gabinetów zdobywała wiedzę na temat ekologii oraz przeżywała super przygodę rywalizując między  sobą.

       Klasy: 3a i b LO oraz 4THB przygotowały dla pozostałych uczniów grę terenową, podczas której w najmniejszych szczegółach sprawdzano wiedzę uczniów na temat segregacji, ziemi oraz ogólnej ekologii. Największą liczbę punktów zdobyła klasa 1a LG, na drugim miejscu znalazła się klasa 1 TG natomiast trzecie miejsce miała klasa 2a LO. Wszystkim klasom dziękujemy za udział, a tym którym udało się zdobyć największą liczbę punktów gratulujemy.

      • Szefowie MRPiPS i MEN zalecają czasowe zwolnienie uczniów z obowiązku świadczenia pracy

      • Zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych – napisali we wspólnym komunikacie szefowie MRPiPS i MEN.

       Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.

       "W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.

       Jednocześnie poinformowali, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

       W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

       O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego tym wirusem poinformowano ponad tydzień temu - 4 marca. W czwartek wieczorem w Polsce potwierdzonych było 51 przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna z zakażonych osób zmarła.

       Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. 

      • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

       Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

       Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

       • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
       • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
       • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
       • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
       • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
       • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

       Dyrektorze,

       • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
        2 tygodnie;
       • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
       • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
       • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
       • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
       • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
       • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
       • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
       • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
       • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
       • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

       W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

       Rodzicu,

       • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
       • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
       • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
       • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
       • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
       • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       Uczniu,

       • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
       • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
       • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodręczniki pl. i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
       • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

       Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

       Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

       • dziennik elektroniczny;
       • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
       • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

       Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
       e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
       • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

       Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

       Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

       Departament Informacji i Promocji

       Ministerstwo Edukacji Narodowej

      • Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

      • Dlaczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach zawieszane są zajęcia?

       Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

       Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?

       Dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

       Na jaki okres są zawieszone zajęcia?

       Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

       W których placówkach oświatowych jest zawieszenie zajęć?

       Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

       • poradni psychologiczno-pedagogicznych; 
       • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; 
       • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
       • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; 
       • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 
       • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

        

       Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

       Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

       Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

       • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
       • są objęci ubezpieczeniem chorobowym. 

       Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

       Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

       Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

       Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. 

       Przykład:Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.

       Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

       Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

       Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

       Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

       Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

       W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

       Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

       Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. 

       Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek  opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. 

       Kto finansuje zasiłek?

       Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza  z ZUS. 

       Infolinia ZUS – jaki numer?

       Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie: 

       • „ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
       • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

        

       Praca zdalna

       W przyjętej przez rząd i podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę specustawie znalazło się kilka zapisów ważnych dla przedsiębiorców, ale też pracowników. Jednym z takich zapisów jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej. Wyjaśniamy o co chodzi dokładnie. 

       Kiedy pracodawca może zlecić tzw. pracę zdalną?

       Przepisy zakładają, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków, w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywania. To tzw. praca zdalna. W rozumieniu ustawy za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną.

       Czy mogę wnioskować o pracę zdalną?

       Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy.

       Czy praca zdalna to inaczej telepraca?

       Nie, pojęcie „praca zdalna” jest pojęciem szerszym niż pojęcie telepracy – praca zdalna w rozumieniu tej ustawy polega po prostu na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy i w celu przeciwdziałania COVID-19.

       Jaka jest różnica między pracą zdalną a telepracą?

       Telepracą jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w tych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Przykładowo może to być praca wykonywana na komputerze i przesyłana pracodawcy pocztą elektroniczną.

       Praca zdalna może natomiast polegać na tym, że pracownik wykonuje pracę np. w domu bez użycia środków komunikacji elektronicznej (komputera, internetu).  Przykładowo pracownik w domu analizuje dokumenty, pisze opinię odręcznie i przekazuje pracodawcy efekt swojej pracy.

       Czy zmieni się moje wynagrodzenie, jeśli szef zleci mi pracę zdalną?

       Nie. Twoje wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. Praca zdalna to po prostu zmiana miejsca wykonywania pracy, ale wciąż pracujemy, dlatego należy się dotychczasowe wynagrodzenie.

       Jak dokumentuje się pracę zdalną?

       Jest to kwestia uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe może być wydane ustanie bądź mailem albo sms’em. Pracodawca może potwierdzić to polecenie na piśmie.

     • Zawody sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej
      • Zawody sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej

      • 9 marca odbyły się zawody sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej szkół ponadpodstawowych. Mieliśmy przyjemność gościć w naszym mieście po dwie drużyny w kategoriach dziewcząt i chłopców, które reprezentowały Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja oraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich. Rywalizacja była bardzo zawzięta. Sytuacje kryzysowe, w których szły punkty za punktami.

       Przeciwniczki były bardzo dobrze przygotowane, ale się nie dałyśmy - mówi jedna z reprezentantek Zespołu Szkół w Drezdenku. Widać, że dziewczęta kochają to co robią. Kto wie może w przyszłości będziemy mogli którąś z nich oglądać z dumą jako przedstawicielkę naszego kraju. Nie możemy zapomnieć o naszych kolegach, którzy byli nieco niżej, ale również pokazali klasę oraz grę fair play! 

       W kategorii dziewcząt: 1 miejsce Zespół Szkół w Drezdenku, 2 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Strzelcach Kraj. i 3 miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.

       W kategorii chłopców: 1 miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj., 2 miejsce Zespół Szkół w Drezdenku i 3 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Strzelcach Kraj. Pierwsze miejsca awansują do zawodów rejonowych!

       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sporcie! Wszyscy jesteście zwycięzcami!!

      • WYWIADÓWKA W DNIU 11 MARCA ODWOŁANA

      • Z UWAGI NA POJAWIAJĄCE SIĘ PRZYPADKI ZACHOROWAŃ NA KORONOWIRUSA WYWIADÓWKA W DNIU 11 MARCA 2020 R.(ŚRODA) JEST ODWOŁANA.

       O NOWYM TERMINIE POWIADOMIMY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

     • Promocja Projektu Stypendialnego "Pielęgniarka"
      • Promocja Projektu Stypendialnego "Pielęgniarka"

      • 27 czerwca uczniowie z klasy 3ab LO udali się do szpitala na zaproszenie pomysłodawcy Projektu Stypendialnego "Pielęgniarka" Pana Pawła Antczaka, wicestarosty powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Ze strony szpitala osobą odpowiedzialną za spotkanie była pani Katarzyna Jenek, która opisuje poniżej program stypendialny.

       Zakończono pierwszy etap naboru do motywacyjnego programu stypendialnego „ Pielęgniarka” uruchomionego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, które podejmuje wiele działań by zwiększyć liczbę pielęgniarek i położnych. Jednym z nich jest  właśnie specjalny program stypendialny, który ma zachęcać do studiowania pielęgniarstwa  oraz do podejmowania pracy w tym zawodzie.  Atrakcyjny program stypendialny powstał w zeszłym roku i był odpowiedzią na problem deficytu pielęgniarek. Jego celem jest zachęcenie studentów pielęgniarstwa do podjęcia pracy po zdobyciu wykształcenia  w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku.  Dane statystyczne są alarmujące. W całej Polsce brakuje pielęgniarek i pielęgniarzy. Młodzi absolwenci tego kierunku nie podejmują pracy w zawodzie, a pracująca kadra systematycznie się zmniejsza. Ponad 80 % pielęgniarek to osoby pomiędzy 40. a 50. rokiem życia.- Wiemy jak ważną rolę w procesie leczenia odgrywa opieka pielęgniarska, dlatego stworzyliśmy ten projekt, który zaowocuje za kilka lat, doskonałą i wykształconą kadrą- mówił Wicestarosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego Paweł Antczak. Stypendia będą przyznawane osobom, które rozpoczną naukę w październiku, bądź też dla tych, które już są w trakcie studiów pielęgniarskich. Zgodnie z założeniami programu, Starostwo powiatowe w Strzelcach Kraj. na czas nauki oferuje pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie ( w miesiącach trwania raku akademickiego, czyli od października do czerwca) przez cały okres studiów , bez względu na sytuację materialną ( brak kryterium dochodowego) czy średnią ocen podczas nauki. Natomiast po uzyskaniu tytułu licencjata trójstronna umowa  stypendialna gwarantuje zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w drezdeneckim szpitalu. Program stypendialny proponowany przez starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj. jest formą pozwalającą na odbudowanie kapitału ludzkiego przez wyszkolenie młodej kadry szpitala. W lecznicy zapoczątkowano cykl spotkań z młodzieżą maturalną, która stoi przed poważnym zadaniem wyboru zawodu. Uczniowie szkół średnich z Drezdenka, Dobiegniewa oraz Strzelec Kraj. podczas wizyty w Szpitalu powiatowym w Drezdenku mieli okazję zapoznać się z empatyczną, aczkolwiek interesującą pracą pielęgniarki. Przeprowadzono formę warsztatową, aby odsłonić kulisy tego zawodu. Spośród przyszłych studentów  kilkoro wstępnie zadeklarowało chęć podjęcia nauki na kierunku pielęgniarskim. Napawa to optymizmem władze powiatu oraz szpitala, gdyż dowodzi tego, że program ten to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o zwiększenie zasobu ludzkiego. Pokazuje również, że władza starostwa jest otwarta i wrażliwa na ochronę zdrowia, gdyż zwiększając kadrę  przyczyniają się do poprawienia  warunków leczenia pacjentów.

      • Kompetencje bez granic

      • Informacja  o projekcie

       STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ „WABAR „w BARLINKU w ramach Konsorcjum realizuje Projekt „Kompetencje bez granic”. Jego realizacja odbywa się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.

       FOLDER

       PROGRAM

       KOMPUTER BEZ GRANIC

        

       Projekt realizowany jest od 02.09.2019 do 01.09.2021 w ramach KONSORCJUM, a wnioskodawca w Jego imieniu jest Stowarzyszenie WABAR.

       Parterami Konsorcjum są:

       Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej WABAR w Barlinku,

       Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp.,

       Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr1 w Barlinku,

       Zespół Szkół w Drezdenku,

       Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie,

       Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.,

        Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie niemiecką instytucją przyjmującą Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH i austriacką Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG.

       W projekcie uczestniczyć będzie w sumie 70 uczniów uczących się w zawodach: technik informatyk, t. mechanik, t. pojazdów samochodowych, t. ekonomista, t. architektury krajobrazu, (w Vitalis) i t. hotelarstwa( w Imbachhorn) oraz 20 przedstawicieli kadry ww. branż (w Vitalis).

       Praktyki zawodowe uczniów będą trwały 2 tygodnie, a Job shadowing kadry- 1 tydz., w przedsiębiorstwach wskazanych w programach praktyk przez firmy.

       Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej uczniów i kadry dla podnoszenia kompetencji i rozwoju osobistego oraz zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podwyższenia umiejętności językowych.

       Projekt umożliwi pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, współpraca i współodpowiedzialność za podejmowane działania, kształtowanie postaw: tolerancji, szacunku, otwartości i wrażliwości międzykulturowej - to cele szczegółowe dla osób uczących się, a dla kadry: poznanie za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienie kompetencji zawodowych i pedagogicznych,  włączenie dobrych praktyk/rozwiązań do codziennej pracy, wymiana doświadczeń i rozwijanie trwałej współpracy między instytucjami kształcenia/szkolenia zawod. różnych krajów.

       Dla Instytucji partnerskich: wzrost zdolności do działań w wymiarze międzynar.; poprawa umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynar. wymiaru w zakresie edukacji zawod.; wdrożenie procesów uznawania, poświadczania kompetencji zdobytych za granicą; wzrost skuteczności działań na rzecz społ. lokalnej, usprawnianie metod pracy z młodzieżą; strategicznie planowanie dosk. pracowników w związku z ich potrzebami i celami organizacyjnymi.

       Cele projektu zostały określane wspólnie przez Parterów Konsorcjum w oparciu o potrzeby organizacji i szkół - uczniów, kadrę, przedsiębiorców i wpisują się w programy rozwoju instytucji partnerskich, gmin i powiatów. Działania realizowane podczas projektu będą mieć długofalowy wpływ na uczestników i instytucje. Uczniom ułatwią przejście z etapu nauki do zatrudnienia, kadrze udział w Job shadowing - formie doskonalenia zawodowego, a na bazie zdobytych doświadczeń podjęcie nowych wspólnych inicjatyw. Wpłyną też na poprawę jakości kształcenia i promocję instytucji partnerskich w środowisku.

       Praktyka/Job Shadowing realizowana w zagranicznych firmach/instytucjach pozwoli na nadanie nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego oraz dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy. Wiedza i umiejętności uczniów potwierdzone certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność zwiększą ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Umiejętności nabyte podczas mobilności pozwolą uczestnikom na sprawniejsze wykonywanie zadań zawodowych, sprawdzenie się w nowym środowisku, podnieść poziom kompetencji i samooceny. Przyczyni się to do rozwoju osobistego i zawodowego uczniów i kadry.

       Realizacja projektu mobilności przez Partnerów w ramach umowy Konsorcjum pozwala na sprawniejszą organizację działań i wyższą ich jakość, podział zadań, a w drodze wzajemnej współpracy i wymiany kontaktów/doświadczeń na rozwój partnerstwa lokalnego, lepsze współdziałanie w obrębie  inicjatyw regionalnych i w wymiarze międzynarodowym. Wspólne działania będą obejmowały: administracyjne, umowne i finansowe zarządzanie mobilnością, wspólny wybór uczestników, ich przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i organizacyjne oraz zapewnienie opieki/wsparcia podczas pobytu za granicą, realizacji praktyk/Job shadowing. Każdy Partner jest odpowiedzialny za jakość i uznawalność okresów mobilności i efektów uczenia się, promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.

       Projekt przyczyni się do poprawy europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawy współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwi rozwój praktyk zawodowych, przyczyni się do poprawy przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspierania technologii w programach uczenia się przez całe życie oraz poprawy wymiaru europejskiego.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
   • zsp.drezdenko@wp.pl
   • lucja.magdziarz@wp.pl
   • (+95) 76-203-55
   • ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Młodego Ekologa
  • Zawody sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej
  • Promocja Projektu Stypendialnego "Pielęgniarka"
  • Nasze Zwierzęta
  • Dyskoteka szkolna
  • Dzień Handlowca
  • Debata Walentynkoa
  • Koncert Walentynkowy
  • "Moniuszko - ku pokrzepieniu serc"
  • XXVIII Dzień Chorego
  • Studniówka 2020
  • 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy