• Aktualności

     • Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2021/2022
      • Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2021/2022

      • Klasy 1a i 1b LO, 1 THB, 1 TL, 1a i 1b BSIS spotykają się  
       1 września 2021r. o godzinie 930 z wychowawcami w klasach. Pozostałe klasy przychodzą na spotkanie z wychowawcami o godzinie 1010.

       Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się o godz. 1030 na placu apelowym.

       Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny odbędzie się 1 września o godz. 1800 w Kościele Parafialnym w Drezdenku.

     • Wytyczne dla uczniów szkoły
      • Wytyczne dla uczniów szkoły

       1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
       2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
       3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
       4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć uczniów
       5. w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
       6. W przestrzeni wspólnej/ na korytarzu uczniowie noszą maseczki.
       7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
       8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
       9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
       10. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły zgodnie z poniższymi wytycznymi:

       Klasy 1 -  wchodzą głównym wejściem

       Klasy 2 -  wejście od strony łącznika przy parkingu szkolnym

       Klasy 3 i 4 - wchodzą od skarpy, tylne wejście do gabinetu 308  

     • Święto Wojska Polskiego
      • Święto Wojska Polskiego

      • 15 sierpnia 2021r. odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. W kościele pw. Matki Bożej Różańcowej była uroczysta Msza Św. i Apel na Rynku przy kościele oraz piknik wojskowy.

     • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego
      • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

      • W naszej szkole dobiegają końca prace modernizacji boiska wielofunkcyjnego, polegające na wymianie nawierzchni. Będzie to na pewno miła niespodzianka dla wszystkich uczniów i nauczycieli, bo z boiska będzie można korzystać już w nowym roku szkolnym, czyli od 1.09.2021r.

       Łączna wartość wymiany nawierzchni wyniesie 199 949,93 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 84 978,00 zł. Resztę w kwocie 114 971,93 zł. pokrywa Powiat Strzelecko-Drezdenecki z własnych środków.

  • Galeria zdjęć

    brak danych