• Aktualności

     • Niesamowite i piękne hobby Kacpra Jancy
      • Niesamowite i piękne hobby Kacpra Jancy

      • Kacper od dziecka zafascynowany był astronomią, dziś ukazuje piękno otaczającego nas wszechświata. Ma talent, wiedzę i niesamowitą pasję, a dziś dzieli się nią razem z innymi. Jego fotografie zapierają dech. Dzięki niemu możemy podziwiać planety, satelity, galaktyki. Coś, co na co dzień jest niedostępne dla ludzkiego oka, dziś staje przed nami otworem. Astrofotografia to niesamowite i piękne hobby, a obok tych zdjęć nie sposób przejść obojętnie.

       Czytaj więcej na   www.gazetalubuska.pl

     • Zapraszamy do udziału w Szkolnym
      • Zapraszamy do udziału w Szkolnym

      • na stroik wielkanocny, pisankę, palmę.

       1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Drezdenku.
       2. Samodzielną pracę dowolną techniką prosimy dostarczyć do biblioteki Zespołu Szkół w Drezdenku do dnia 7 kwietnia 2021 roku ( środa po świętach).
       3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
       4. Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie w galerii szkolnej.
       5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  19 kwietnia 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły. W skład jury wchodzą: Wioletta Libera, Agnieszka Pucek, Magdalena Kaseja.
     • Najpiękniejszy wiersz lub opowiadanie o tematyce miłosnej
      • Najpiękniejszy wiersz lub opowiadanie o tematyce miłosnej

      • 4 marca w bibliotece szkolnej Pani Dyrektor Beata Stoińska wręczyła dyplomy i upominki dla zwycięzców konkursu literackiego "Najpiękniejszy wiersz lub opowiadanie o tematyce miłosnej". I miejsce zajęła Kamila Tymek, II miejsce Karina Leonarczyk natomiast wiersz Aleksandry Bździel zajął III miejsce.

       Laureatom serdecznie gratulujemy!

     • Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia
      • Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia

      • Rok szkolny 2021/2022

       WYMAGANE DOKUMENTY

       1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie: www.zsdrezdenko.pl
       2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku (dostarczenie oryginałów dokumentów jest równoznaczne z dokonaniem wyboru naszej szkoły).
       3. Dwie fotografie podpisane na odwrocie.
       4. Posiadane orzeczenie lub opinia z Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej.
       5. Karta zdrowia od pielęgniarki szkolnej (dotyczy uczniów, którzy nie kształcili się na terenie Gminy Drezdenko).
       6. Akt urodzenia (kserokopia).
       7. Kandydaci do klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia:
        • podpisana umowa o praktyczną naukę zawodu,
        • opina poradni psychologiczno - pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu i zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego ucznia - dotyczy tylko uczniów, którzy nie ukończyli 15 lat ale posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
       8. Finaliści, laureaci konkursów lub wolontariusze – zaświadczenie lub kopia dyplomu.

        

       OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

       1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22 lipca 2021 roku o godz. 1200.
       2. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku do godz. 1200.
       3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz wolnych miejsc w szkole – 02 sierpnia 2021 roku o godz. 1200.
   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
    • sekretariat@zsdrezdenko.pl
    • lucja.magdziarz@wp.pl
    • 95 7620355
    • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
    • www.zsdrezdenko.pl
    • Anna Antoszek, inspektor@cbi24.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych