• Aktualności

      • WAŻNE TERMINY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O PRZYJECIE DO KLAS PIERWSZYCH NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

      • Do 14 lipca 2021r. należy dostarczyć zaświadczenie z egzaminu końcowego wydanego przez z Okręgową Komisję Egzaminacyjną (zaświadczenie wydaje szkoła podstawowa, do której uczeń uczęszczał);

       do 14 lipca 2021r. należy dostarczyć umowę o pracę - dotyczy wyłącznie kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia;

       20 lipca w godzinach od 800 do 1300 obowiązkowe badanie lekarskie dla kandydatów ubiegających się o przyjecie do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia (kandydaci w zawodzie sprzedawca nie muszą być obecni na tym badaniu) oraz kandydatów do Technikum Budowlanego;

       22 lipca 2021, godz. 1100 zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych;

       do 30 lipca 2021r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

       02 sierpnia 2021 r., godz. 1200 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz informacja o wolnych miejscach nauki  w szkole.

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021
      • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      • 25 czerwca  na placu  apelowym  przed szkołą odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Licznie  gromadzona młodzież odbierała wypracowane nagrody, puchary, dyplomy i listy gratulacyjne. Zakończenie roku było również okazją do pożegnania   klasy III Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia, która  zakończyła edukację w Zespole Szkół. Wśród zaproszonych gości był Pan Paweł Antczak wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, ale również dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice oraz pracownicy administracji i obsługi. Prowadzące apel uczennice, Wiktoria i Martyna życzyły wszystkim  bezpiecznego wypoczynku, wiele radości i wspaniałej pogody  na rozpoczynające się wakacje.

     • Zdobyte doświadczenie na stażu w Austrii
      • Zdobyte doświadczenie na stażu w Austrii

      • Dwutygodniowy pobyt w Austrii dobiegł końca! Dziewczyny zdobyły ogrom wiedzy i wracają z certyfikatem ukończenia stażu. Dziękujemy za możliwość rozwoju naszych uczniów Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Zawodowej "WABAR" w Barlinku w ramach realizacji projektu "Kompetencje bez granic".

       Uczennice technikum hotelarskiego podczas stażu w pensjonacie Imbachhorn w Austrii ćwiczyły swoje umiejętności w każdym aspekcie rozwoju, pod względem zawodu hotelarza, służby pięter, sali restauracyjnej a nawet miały zajęcia z tworzenia kompozycji ogrodowych! Poczucie estetyki, tworzenie własnych kompozycji to ważna sprawa w tym zawodzie! Na fotografiach są dzieła naszych dziewczyn, które powstały pod okiem właścicielki, mentorki - Pani Eli. 

     • Egzamin zawodowy sprzedawców
      • Egzamin zawodowy sprzedawców

      • 23 czerwca sprzedawcy ze szkoły branżowej przystąpili do części praktycznej egzaminu zawodowego. Trzymamy za nich kciuki i wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Powodzenia!

      • Nasza szkoła laureatem konkursu Dzień Nowych technologii w Edukacji 2021

      • Trzy przedszkola, 7 szkół oraz dwa Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze to laureaci tegorocznego konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021r. Nasza szkoła jest laureatem konkursu Dzień Nowych technologii w Edukacji, znalazła się na drugiej pozycji wsród szkół w Polsce, która krzewią nowinki technologiczne wśród uczniów szkoły.

       Kryteria oceny konkursowej uwzględniały m.in. zorganizowanie wydarzenia zgodnie z tematyką Dnia Nowych Technologii w Edukacji, ciekawy i innowacyjny sposób ujęcia tematu, stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz atrakcyjność wykonania relacji.

       Więcej informacji na stronie: www.gov.pl

     • Konkursy Ekologiczne z okazji Dnia Ziemi
      • Konkursy Ekologiczne z okazji Dnia Ziemi

      • Znamy już wynkiki Konkursów Ekologicznych zorganizowanych przez Eko- klub z okazji Dnia Ziemi. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

        

       „Konkurs Eko-dom”

       1 miejsce: Elżbieta Bokała- 2bLP

       1 miejsce : Edyta Krysiak- 2bLP

       2 miejsce: Weronika Sroczyńska- 2aLP

       3 miejsce: Zuzanna Anna Tyl- 2aLP

       Wyróżnienie: Wiktoria Adamik- 2a LP

        

       „Zrobione nie kupione”

       1 miejsce: Oliwia Dolata-1bLP

        

       „Zero Waste”

       1 miejsce: Amelia Chwiłkowska- 1aLP

        

       Konkurs fotograficzny „ Zimowy sen czy wiosenne przebudzenie”

       1 miejsce: Piasecki Jakub- 2THB

       2 miejsce: Królik Agnieszka- 1aLP

       3 miejsce Sieinska Anna -1aLP

        

       Wyróżnienia:

       Amelia Chwiłkowska- 1aLP

       Nikola Francuzik-1aLP

       Marta Krokocka- 2bLP

       Alicja Sznajder- 1bLP

       Karol Jankowski- 1aLp

       Studniarek Wiktoria- 1aLP

       Frys Mateusz -1bLP

        

       Niespodzianki: „Moja aktywność dla Ziemi przyznane zostały:- (bez dyplomów)

       Amelia Chwiłkowska 1a LP

       Kamelia Bartkowiak- 1a LP

       Dominika Seweryńska- 1aLP

       Gabryjałowicz Martyna- 2bLP

       Jakub Kożuch-1aLP

       Joanna Śpiewak- 2a LG

       Marcin Górny- 1a LP

       Marta Krokocka- 2bLP

       Natalia Mądrawska- 1THB

       Mateusz Bogdan- 1 TLP

       Aron Blacha- 1bLP

       Oliwia Dolata- 1b LP

        

        

     • Lekcje informatyki w odmiennej formie
      • Lekcje informatyki w odmiennej formie

      • Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, dlatego lekcje informatyki w naszej szkole przybrały odmienną formę. Roboty mBot-y są programowane przez młodzież na lekcjach informatyki za pomocą aplikacji do zdalnego sterowania - Makeblock i oprogramowania on-line - Appinventor. Nauka kodowania za pomocą praktycznego obrazu uczy młodzież logicznego myślenia, ćwiczą kreatywność poprzez zabawę tworząc rzeczy, które działają. Nauka kodowania zachęci młodzież do korzystania z ich wyobraźni i improwizacji. Ponadto, są w stanie stworzyć coś, co, daje im poczucie osiągnięć i wzmacnia ich pewność siebie. Dlatego też kodowanie za pomocą mBot-ów będzie głównym wyznacznikiem do rozwijania zainteresowań uczniów. Nauka połączona z zabawą przeniesie uczniów do interaktywnego świata programowania, który opiera się na nowoczesnej technologii i łączy kodowanie z tradycyjnym konstruowaniem. 

     • Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje
      • Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje

      • Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowano także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

       Organizacja szczepień

       Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnychi powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

       Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

       Mapa punktów szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

     • Projekt „Kompetencje bez granic”
      • Projekt „Kompetencje bez granic”

      • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ „WABAR „w BARLINKU w ramach Konsorcjum realizuje Projekt „Kompetencje bez granic”.

       Jego realizacja odbywa się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

       Projekt realizowany jest od 02.09.2019 do 01.11.2021 w ramach KONSORCJUM, a wnioskodawca w Jego imieniu jest Stowarzyszenie WABAR.

       Parterami Konsorcjum są:

       Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej WABAR w Barlinku,

       Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp.,

       Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr1 w Barlinku,

       Zespół Szkół w Drezdenku,

       Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie,

       Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.,

        Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie niemiecką instytucją przyjmującą Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH i austriacką Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG.

       W projekcie uczestniczyć będzie w sumie 70 uczniów uczących się w zawodach: technik informatyk, t. mechanik, t. pojazdów samochodowych, t. ekonomista, t. architektury krajobrazu, (w Vitalis) i t. hotelarstwa( w Imbachhorn) oraz 20 przedstawicieli kadry ww. branż (w Vitalis).

       Praktyki zawodowe uczniów będą trwały 2 tygodnie, a Job shadowing kadry- 1 tydz., w przedsiębiorstwach wskazanych w programach praktyk przez firmy.

       Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej uczniów i kadry dla podnoszenia kompetencji i rozwoju osobistego oraz zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podwyższenia umiejętności językowych.

       Projekt umożliwi pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, współpraca i współodpowiedzialność za podejmowane działania, kształtowanie postaw: tolerancji, szacunku, otwartości i wrażliwości międzykulturowej - to cele szczegółowe dla osób uczących się, a dla kadry: poznanie za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienie kompetencji zawodowych i pedagogicznych,  włączenie dobrych praktyk/rozwiązań do codziennej pracy, wymiana doświadczeń i rozwijanie trwałej współpracy między instytucjami kształcenia/szkolenia zawod. różnych krajów.

       Dla Instytucji partnerskich: wzrost zdolności do działań w wymiarze międzynar.; poprawa umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynar. wymiaru w zakresie edukacji zawod.; wdrożenie procesów uznawania, poświadczania kompetencji zdobytych za granicą; wzrost skuteczności działań na rzecz społ. lokalnej, usprawnianie metod pracy z młodzieżą; strategicznie planowanie dosk. pracowników w związku z ich potrzebami i celami organizacyjnymi.

       Cele projektu zostały określane wspólnie przez Parterów Konsorcjum w oparciu o potrzeby organizacji i szkół - uczniów, kadrę, przedsiębiorców i wpisują się w programy rozwoju instytucji partnerskich, gmin i powiatów. Działania realizowane podczas projektu będą mieć długofalowy wpływ na uczestników i instytucje. Uczniom ułatwią przejście z etapu nauki do zatrudnienia, kadrze udział w Job shadowing - formie doskonalenia zawodowego, a na bazie zdobytych doświadczeń podjęcie nowych wspólnych inicjatyw. Wpłyną też na poprawę jakości kształcenia i promocję instytucji partnerskich w środowisku.

       Praktyka/Job Shadowing realizowana w zagranicznych firmach/instytucjach pozwoli na nadanie nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego oraz dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy. Wiedza i umiejętności uczniów potwierdzone certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność zwiększą ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Umiejętności nabyte podczas mobilności pozwolą uczestnikom na sprawniejsze wykonywanie zadań zawodowych, sprawdzenie się w nowym środowisku, podnieść poziom kompetencji i samooceny. Przyczyni się to do rozwoju osobistego i zawodowego uczniów i kadry.

       Realizacja projektu mobilności przez Partnerów w ramach umowy Konsorcjum pozwala na sprawniejszą organizację działań i wyższą ich jakość, podział zadań, a w drodze wzajemnej współpracy i wymiany kontaktów/doświadczeń na rozwój partnerstwa lokalnego, lepsze współdziałanie w obrębie  inicjatyw regionalnych i w wymiarze międzynarodowym. Wspólne działania będą obejmowały: administracyjne, umowne i finansowe zarządzanie mobilnością, wspólny wybór uczestników, ich przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i organizacyjne oraz zapewnienie opieki/wsparcia podczas pobytu za granicą, realizacji praktyk/Job shadowing. Każdy Partner jest odpowiedzialny za jakość i uznawalność okresów mobilności i efektów uczenia się, promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.

       Projekt przyczyni się do poprawy europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawy współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwi rozwój praktyk zawodowych, przyczyni się do poprawy przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspierania technologii w programach uczenia się przez całe życie oraz poprawy wymiaru europejskiego.

     • Kółko szachowe
      • Kółko szachowe

      • Już od nowego roku szkolnego Pani Magdalena Kaseja będzie prwadziła kółko szachowe. Od dzisiaj zapraszamy do biblioteki na partyjkę szachów lub scrabble.

     • Akcja charytatywna
      • Akcja charytatywna

      • W dniach 9 i 10 czerwca w holu szkoły była zorganizowana akcja charytatywna, zbieramy na jedzonko dla wolnożyjących kotków. Akcja cieszyła się bardzo dużym zaintersoaniem.

     • Posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
      • Posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

      • 9 czerwca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. odbyło się ostatnie posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, podsumowujące I kadencję.

       We wtorek 8.06.2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. odbyło się ostatnie posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, podsumowujące I kadencję 2019-2021.

       W spotkaniu udział wzięli Starosta Bogusław Kierus i opiekun Młodzieżowej Rady wicestarosta Paweł Antczak, którzy podziękowali młodym radnym oraz ich opiekunom za zaangażowanie i owocną działalność za zadania związane z promocją edukacji, kultury fizycznej, ekologii, szerzenia wiedzy o jednostkach samorządu powiatowego wśród młodzieży i zwrócenia uwagi władz samorządu powiatowego na potrzeby ludzi młodych.

       W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego oraz opiekunowie samorządów uczniowskich.

       Po podsumowaniu działalności I Kadencji Młodzieżowej Rady, młodzi radni oraz ich opiekunowie otrzymali od Starostów pamiątkowe statuetki i przyjęli listy gratulacyjne. Na koniec młodzi radni przyjęli apel, zachęcający swoich rówieśników do skorzystanie ze szczepień przeciwko koronawirusowi COVID-19, dbając o bezpieczeństwo swoje, swoich kolegów i koleżanek oraz swoich najbliższych.

       Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Powiatu została powołana uchwałą Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2019 roku.

       W I kadencji odbyły się 4 sesje Młodzieżowej rady. W skład Młodzieżowej Rady Powiatu wchodzi 14 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego, wybranych w demokratycznych wyborach organizowanych przez szkoły ponadpodstawowe. Ze względu na pandemię w 2020r nie udało się zorganizować żadnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Powiatu.

       Młodzieżowa Rada Powiatu nie posiada statusu organizacji pozarządowej ani osobowości prawnej. Rada Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, powołując Młodzieżową Radę nadała jej statut określający kompetencje, zasady działania, regulamin oraz tryb wyborów.

       Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Powiatu zorganizowano takie działania i przedsięwzięcia jak:

       - Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie (integracja z osobami starszymi, ognisko, wspólna rekreacja), który odbył się 23.05.2019r.,

       - Uczestnictwo w zjeździe rodzin w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w dniu 8.06.2019r., w którym przedstawiciele Rady opiekowali się pensjonariuszami.

       - Wyjazd do Nadleśnictwa Głuska i akcja „sprzątania śmieci” w Dobiegniewie, dnia 7.10.2019 r. Celem wizyty młodzieży była edukacja leśna, a wszystko po to, by upowszechnić wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Następnie młodzież wraz ze swoimi opiekunami udała się na teren lasu wokół stadionu „Błękitnych” Dobiegniew, by wziąć udział w sprzątaniu śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Celem tej akcji był wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, szczególnie wśród młodych mieszkańców naszego powiatu.

       - Organizacja biegu charytatywnego, na rzecz schroniska „Arka dla Zwierząt” który odbył się w dniu 19.10.2019 r. przy boisku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. Cały dochód z imprezy w kwocie 2 708,42 zł, wraz z zebraną karmą został przekazany schronisku. Prezes Schroniska przekazał Młodzieżowej Radzie podziękowanie w formie listu gratulacyjnego.

       - Uczestnictwo i objęcie patronatu w Kongresie Samorządów Uczniowskich, zorganizowany w Zespole Szkół w Drezdenku, dnia 28.11.2019r., na którym spotkali się przedstawiciele różnych szkół z powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

       - Akcja Mikołajkowa, która odbyła się w dniach 5-6.XII. Młodzieżowi Radni odwiedzili ze słodyczami i upominkami Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzelcach, Szpital Powiatowy w Drezdenku, OREW w Drezdenku i Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.

       - objęcie Patronatu nad I edycją Powiatowego Przeglądu Kolęd, który odbył się w Strzeleckim Ośrodku Kultury dnia 17.12.2019r., dla szkół ponadpodstawowych.

       Już dzisiaj zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych działalnością w II kadencji Młodzieżowej Radzie Powiatu, do wzięcia udziału w wyborach w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych, które odbędą się we wrześniu 2021r.

     • Dzień Dziecka na sportowo
      • Dzień Dziecka na sportowo

      • 1 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole na sportowo Dzień Dziecka. Dzień wyjątkowy, pełen atrakcji i sprawdzenia swej sprawności fizycznej podczas turnieju zespoołowego w dwa ognie. Mogliśmy również odpocząć  i kibicować zajadając kiełbaskę z grilla, popcorn lub watę cukrową.

       Nie udało by się zorganizować tego wszystkiego bez zaangażowania naszych sponsorów,dlatego serdeczne podziękowania kierujemy dla sponsorów: Pani Justyny Sieinskiej, Pani Doroty Pieluszczak, Pani Agnieszki Dokurno, Pani Darii Muchy, Pani Dagmara Matkowska, Pana Krzysztofa Jodełło, Pana Rafała Szramy, Pana Cezara Starosty, Państwa Jolanty i Tomasza Jędrzejczaków.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
    • sekretariat@zsdrezdenko.pl
    • lucja.magdziarz@wp.pl
    • 95 7620355
    • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
    • www.zsdrezdenko.pl
    • Anna Antoszek, inspektor@cbi24.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych