• Aktualności

      • Kompetencje bez granic

      • Informacja  o projekcie

       STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ „WABAR „w BARLINKU w ramach Konsorcjum realizuje Projekt „Kompetencje bez granic”. Jego realizacja odbywa się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.

       FOLDER

       PROGRAM

       KOMPUTER BEZ GRANIC

        

       Projekt realizowany jest od 02.09.2019 do 01.09.2021 w ramach KONSORCJUM, a wnioskodawca w Jego imieniu jest Stowarzyszenie WABAR.

       Parterami Konsorcjum są:

       Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej WABAR w Barlinku,

       Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp.,

       Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr1 w Barlinku,

       Zespół Szkół w Drezdenku,

       Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie,

       Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.,

        Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie niemiecką instytucją przyjmującą Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH i austriacką Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG.

       W projekcie uczestniczyć będzie w sumie 70 uczniów uczących się w zawodach: technik informatyk, t. mechanik, t. pojazdów samochodowych, t. ekonomista, t. architektury krajobrazu, (w Vitalis) i t. hotelarstwa( w Imbachhorn) oraz 20 przedstawicieli kadry ww. branż (w Vitalis).

       Praktyki zawodowe uczniów będą trwały 2 tygodnie, a Job shadowing kadry- 1 tydz., w przedsiębiorstwach wskazanych w programach praktyk przez firmy.

       Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej uczniów i kadry dla podnoszenia kompetencji i rozwoju osobistego oraz zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podwyższenia umiejętności językowych.

       Projekt umożliwi pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, współpraca i współodpowiedzialność za podejmowane działania, kształtowanie postaw: tolerancji, szacunku, otwartości i wrażliwości międzykulturowej - to cele szczegółowe dla osób uczących się, a dla kadry: poznanie za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienie kompetencji zawodowych i pedagogicznych,  włączenie dobrych praktyk/rozwiązań do codziennej pracy, wymiana doświadczeń i rozwijanie trwałej współpracy między instytucjami kształcenia/szkolenia zawod. różnych krajów.

       Dla Instytucji partnerskich: wzrost zdolności do działań w wymiarze międzynar.; poprawa umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynar. wymiaru w zakresie edukacji zawod.; wdrożenie procesów uznawania, poświadczania kompetencji zdobytych za granicą; wzrost skuteczności działań na rzecz społ. lokalnej, usprawnianie metod pracy z młodzieżą; strategicznie planowanie dosk. pracowników w związku z ich potrzebami i celami organizacyjnymi.

       Cele projektu zostały określane wspólnie przez Parterów Konsorcjum w oparciu o potrzeby organizacji i szkół - uczniów, kadrę, przedsiębiorców i wpisują się w programy rozwoju instytucji partnerskich, gmin i powiatów. Działania realizowane podczas projektu będą mieć długofalowy wpływ na uczestników i instytucje. Uczniom ułatwią przejście z etapu nauki do zatrudnienia, kadrze udział w Job shadowing - formie doskonalenia zawodowego, a na bazie zdobytych doświadczeń podjęcie nowych wspólnych inicjatyw. Wpłyną też na poprawę jakości kształcenia i promocję instytucji partnerskich w środowisku.

       Praktyka/Job Shadowing realizowana w zagranicznych firmach/instytucjach pozwoli na nadanie nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego oraz dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy. Wiedza i umiejętności uczniów potwierdzone certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność zwiększą ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Umiejętności nabyte podczas mobilności pozwolą uczestnikom na sprawniejsze wykonywanie zadań zawodowych, sprawdzenie się w nowym środowisku, podnieść poziom kompetencji i samooceny. Przyczyni się to do rozwoju osobistego i zawodowego uczniów i kadry.

       Realizacja projektu mobilności przez Partnerów w ramach umowy Konsorcjum pozwala na sprawniejszą organizację działań i wyższą ich jakość, podział zadań, a w drodze wzajemnej współpracy i wymiany kontaktów/doświadczeń na rozwój partnerstwa lokalnego, lepsze współdziałanie w obrębie  inicjatyw regionalnych i w wymiarze międzynarodowym. Wspólne działania będą obejmowały: administracyjne, umowne i finansowe zarządzanie mobilnością, wspólny wybór uczestników, ich przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i organizacyjne oraz zapewnienie opieki/wsparcia podczas pobytu za granicą, realizacji praktyk/Job shadowing. Każdy Partner jest odpowiedzialny za jakość i uznawalność okresów mobilności i efektów uczenia się, promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.

       Projekt przyczyni się do poprawy europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawy współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwi rozwój praktyk zawodowych, przyczyni się do poprawy przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspierania technologii w programach uczenia się przez całe życie oraz poprawy wymiaru europejskiego.

     • Szkolny konkurs fotograficzny pt. „Nasze Zwierzęta”
      • Szkolny konkurs fotograficzny pt. „Nasze Zwierzęta”

      • Eko- klub zorganizował konkurs fotograficzny pt. „Nasze Zwierzęta”. Należało wykonać zdjęcie przedstawiającego swojego pupila swojego lub zwierzęta dziko żyjące o formacie A5. Nagrody główne oraz dla osób wyróżnionych ufundowało Nadleśnictwo: Karwin w Drezdenku za co bardzo dziękujemy. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. W dniu 25.02 2020r. w bibliotece szkolnej odbyło się wręczenie nagród i dyplomów. Podczas uroczystości gościliśmy Panią Dyrektor ZS Beatę Stoińską, Pana Dominika Wieczorkiewicza, przedstawiciela Nadleśnictwa Karwin, którzy wraz z opiekunkami Eko- klubu oraz przewodniczącą  Moniką Terką pomagali wcześniej wybrać najciekawsze zdjęcia. Nagrodzono 5 uczniów: Dominik Podgórny klasa 2bLO, Marta Krokocka klasa 1bLP, Kacper Sowała klasa 2bLO, Julia Chalasz klasa 3bLO oraz Bartosz Kowal klasa 1aLP. Wyróżniono zdjęcia 14 uczniów. Za udział w konkursie bardzo dziękujemy.

     • Dyskoteka szkolna
      • Dyskoteka szkolna

      • 20 lutego w naszej szkole odbyła się dyskoteka szkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Tego dnia taneczne szaleństwo ogarnęło zebranych uczniów. Wysoka frekwencja i szampańskie nastroje uczniów mieliśmy okazję zobaczyć w murach naszej szkoły. Miejsce na parkiecie się nie zwalniało, a muzyka była rewelacyjna. Zabawa była świetna, wszyscy bawili się wspaniale, a potwierdzeniem tego są liczne zdjęcia. 

     • „Dzień Handlowca”
      • „Dzień Handlowca”

      • 18 lutego 2020 roku w Zespole Szkół odbył się „Dzień Handlowca”. Uroczystość zorganizowana była dla uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawca. Konkurs miał charakter rozgrywek drużynowych, a uczestnicy musieli wykazać się znajomością zagadnień i umiejętności sprzedażowych. Na uczniów czekały wspaniałe nagrody i poczęstunek. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli: drużyna dziewczynek z klasy II BSIS w składzie Weronika Bajcar, Róża Hałupniczak i Daria Wleklak oraz drużyna chłopców z klasy II BSIS w składzie Patryk Nowak , Norbert Rybarczyk i Michał Bedla.  

       Wszystkim uczestnikom dziękujemy za rywalizację, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  Osobne podziękowania kierujemy w stronę pracodawców, którzy zaangażowali się w realizację tego wyjątkowego dnia.

     • "Domyśl się - czyli o komunikacji w związku"
      • "Domyśl się - czyli o komunikacji w związku"

      • 18 lutego delegacja naszej szkoły brała udział w Debacie Walentynkowej. "Domyśl się - czyli o komunikacji w związku" na Uniwersytecie Zielonogórskim.

     • Koncert Walentynkowy
      • Koncert Walentynkowy

      • 14 lutego- ta data kojarzy nam się tylko ze świętem zakochanych. W ten barwny dzień w ZS w Drezdenku został zorganizowany Koncert Walentynkowy. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne. Romantyczne piosenki, wiersze i krótkie, zabawne kabarety można było zobaczyć na scenie naszej szkoły. Nauczyciele i uczniowie byli zachwyceni i z zaciekawieniem przyglądali się całemu wydarzeniu. Aby poczuć słodycz święta miłości nie tylko przez wrażenia ze sceny, do dyspozycji była też kawiarenka, gdzie przy blasku świecy delektowaliśmy się smacznymi wypiekami. Koncert przebiegł fantastycznie i wszyscy mogliśmy poczuć romantyczną atmosferę.

     • "Moniuszko - ku pokrzepieniu serc"
      • "Moniuszko - ku pokrzepieniu serc"

      • Od 13 lutego uczniowie klas pierwszych poznawali twórczość Wielkiego kronikarza i świadka swojej epoki – Stanisława Moniuszko. Serię wykładów pt. „Moniuszko - ku pokrzepieniu serc”  przeprowadził Pan Wiesław Pietruszak Należy przypomnieć, że ubiegły rok był ustanowiony rokiem Stanisława Moniuszki.

     • XXVIII Dzień Chorego
      • XXVIII Dzień Chorego

      • 11 lutego, z okazji XXVIII Dnia Chorego, młodzież ze Szkolnego Koła Caritas była w drezdeneckim szpitalu i urozmaiciła zabawą czas podopiecznym. Fajnie, że uczniowie są otwarci na to, aby dawać radość małym pacjętom przebywającym na leczeniu.

      • Rekrutacja uczniów na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć szkoleniowych, kół naukowych

      • Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich informuje o rozpoczęciu rekrutacji do doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć szkoleniowych, kół naukowych uczestników projektu z Zespołu Szkół w Drezdenku. 

       Termin rekrutacji: od dnia 10.02.2020r. do dnia 14.02.2020r.

       Formy wsparcia:

       1. Kurs/szkolenie:
       • prawo jazdy kat. B ;
       • operator koparko-ładowarki ;
       • uprawnienia elektryczne SEP ;
       • inżynieria projektowania 2D i 3D .

       Składanie formularzy rekrutacyjnych:

       1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub u koordynatora szkolnego w terminie od 10.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do biura projektu.
       2. Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami znajduje się do pobrania na stronie internetowej Szkoły www.zsdrezdenko.edupage.org, Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich www.fsd.pl w zakładce dotyczącej projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” oraz  w biurze projektu.

       Osoby zainteresowane udziałem, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych, mogą się zgłaszać do:

       1. Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, pokój 09 w godzinach 07.30-15.00 oraz pod numerem telefonu 95 783 66 78 lub adresem poczty elektronicznej: biuroprojektu.pzea@gmail.com
       2. Koordynatora szkolnego
   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
    • zsp.drezdenko@wp.pl
    • lucja.magdziarz@wp.pl
    • (+95) 76-203-55
    • ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
  • Galeria zdjęć

   • Dzień Młodego Ekologa
   • Zawody sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej
   • Promocja Projektu Stypendialnego "Pielęgniarka"
   • Nasze Zwierzęta
   • Dyskoteka szkolna
   • Dzień Handlowca
   • Debata Walentynkoa
   • Koncert Walentynkowy
   • "Moniuszko - ku pokrzepieniu serc"
   • XXVIII Dzień Chorego
   • Studniówka 2020
   • 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy