• Rekrutacja

     • Rok szkolny 2020/2021

      LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 - letnie

      od klasy I – realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z wyborem uczniów, dwóch rozszerzeń z trzech grup:

      • język polski lub matematyka lub chemia
      • geografia lub fizyka
      • historia lub biologia
      • uczeń decyduje o wyborze języka obcego zdawanego na maturze
      • język angielski
      • język niemiecki

      DODATKOWE DO WYBORU ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

      KLASA I:

      • laboratorium biologiczne lub pracownia języka niemieckiego

      KLASA II:

      • laboratorium chemiczne lub laboratorium lingwistyczne języka polskiego

      KLASA III:

      • laboratorium matematyczne lub pracownia języka angielskiego w biznesie

       

      TECHNIKUM 5 - letnie

      • TECHNIK HOTELARSTWA
      • TECHNIK BUDOWNICTWA
      • TECHNIK LOGISTYK    NOWOŚĆ!

      DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE:

      • ANIMACJA TURYSTYKI
      • KREATYWNE METODY W BUDOWNICTWIE

       

      BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3 - letnia

      • KLASY WIELOZAWODOWE I SPRZEDAWCÓW

      Warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest podpisana umowa o praktyczną naukę zawodu z upoważnionym do kształcenia w danym zawodzie zakładem pracy

       

      KANDYDACI DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

      mogą zdobyć dodatkowe uprawnienia w ramach projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”:

      - Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym; 

      - Prawo jazdy kategorii „B”; 

      - Operator koparko-ładowarki; 

      - Kurs kelner-barman; 

      - Kurs obsługi kasy walutowej; 

      - Kurs florystyczny; 

      - Kurs nauki języka migowego; 

      - Kurs wizażu; 

      - Kurs baristy; 

      - Kurs na uprawnienia elektryczne SEP; 

      - Kurs obsługi kasy fiskalnej;  

      - Kurs spawania metodą MAG 135; 

      - Planowanie i organizacja imprez sportowych; 

      - Zasady odżywiania, wypoczynku, regeneracji, aktywności fizycznej; 

      - Kurs instruktor rekreacji ruchowej fitness

      W ramach współpracy ze szkołami wyższymi będziesz mógł uczestniczyć w kołach naukowych z zakresu:

      - podstawowe certyfikaty umiejętności komputerowych; 

      - Mystery Shopper - tajemniczy klient w pomiarze zadowolenia klientów; 

      - kompetencje potrzebne do profesjonalnej obsługi klienta; 

      - Adventure - koło naukowe zastosowań marketingu w turystyce; 

      - branżowy język obcy (angielski i niemiecki); 

      - zaawansowane techniki modelowania 3d

       

      Przystąpiliśmy do programu Erasmus+ co umożliwia odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów technikum:

      • hotelarskiego – Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG w Austrii;
      • budowlanego – Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Niemczech, Parto w Portugalii 

       

      Rok szkolny 2019/2020

      LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 3 i 4-letnie

      KANDYDACI DO LICEUM

      Drezdeneckie liceum ma bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w województwie lubuskim

       

        LICEUM 3 – LETNIE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

      klasa I – realizacja  przedmiotów w zakresie podstawowym

      od klasy II – kontynuacja przedmiotów w zakresie podstawowym

      –  realizacja  przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z wyborem uczniów

       

      ZAJĘCIA DODATKOWE DO WYBORU:

      -         DZIENNIKARSTWO
      -         LABORATORIUM BIOLOGICZNE

      ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

      -         SŁUŻBY MUNDUROWE
      -         RATOWNICTWO MEDYCZNE
      -         ZAJĘCIA SPORTOWE

      LICEUM 4 – LETNIE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

       

      od klasy I – realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z wyborem uczniów, dwóch rozszerzeń z trzech grup:

      •   język polski lub matematyka lub chemia
      •   geografia lub wos lub fizyka
      •  historia lub biologia

      -  uczeń decyduje o wyborze języka obcego na poziomie rozszerzonym (język  angielski lub język niemiecki)

       

      DODATKOWE DO WYBORU ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

      KLASA I:

      -         LABORATORIUM BIOLOGICZNE
      -         PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

      KLASA III:

      -         DZINNIKARSTWO
      -         TURYSTYKA

       

       

      TECHNIKUM – 4 i 5-letnie

      -         TECHNIK HOTELARSTWA

      -         TECHNIK BUDOWNICTWA

       

      TECHNIKUM 4 – LETNIE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

      TECHNIKUM 5 – LETNIE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

       

      DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE:

      -         ANIMACJA TURYSTYKI
      -         KREATYWNE METODY W BUDOWNICTWIE

       

      BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3-letnia

       

      -         KLASY WIELOZAWODOWE I SPRZEDAWCÓW

       

      Warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest podpisana umowa o praktyczną naukę zawodu z upoważnionym do kształcenia w danym zawodzie zakładem pracy

       

      Pobierz podanie dla absolwentów gimnazjum    plik PDF   plik DOCX

      Pobierz podanie dla absolwentów szkoły podstawowej    plik PDF   plik DOCX

          

      Szkolny plan nauczania dla młodzieży - LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
      Podbudowa programowa: gimnazjum
      Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z 7 lutego 2012r.
       
      Lp.
      Przedmiot
      Tygodniowa liczba godzin
      Klasa I
      Klasa II
      Klasa III
      1.
      Język polski
      4
      4
      4
      2.
      Język obcy nowożytny I
      3
      3
      3
      3.
      Język obcy nowożytny II
      2
      2
      2
      4.
      Wiedza o kulturze
      1
       
       
      5.
      Historia
      2
       
       
      6.
      Wiedza o społeczeństwie
      1
       
       
      7.
      Podst. przedsiębiorczości
      2
       
       
      8.
      Geografia
      1
       
       
      9.
      Biologia
      1
       
       
      10.
      Chemia
      1
       
       
      11.
      Fizyka
      1
       
       
      12.
      Matematyka
      4
      3
      3
      13.
      Informatyka
      1
       
       
      14.
      Wychowanie fizyczne
      3
      3
      3
      15.
      Eduk. dla bezpieczeństwa
      1
       
       
      16.
      Godzina z wychowawcą
      1
      1
      1
       
      Razem 1-16
      29
      16
      16
      17.
      I rozszerzenie              
       
      4
      4
      18.
      II rozszerzenie  
       
      4
      4
      19.
      III rozszerzenie            
       
      4
      4
      20.
      Przedmiot uzupełniający 1
      Dziennikarstwo lub Język angielski w biznesie
      1
       
       
      21.
      Przedmiot uzupełniający 2
      Historia i społeczeństwo lub Przyroda
       
      4
       
      22.
      Przedmiot uzupełniający 3
      Ekonomia w prakyce
       
       
      1
       
      Razem 17-22
      1
      16
      13
       
      Razem 1-22
      30
      32
      29

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
   • zsp.drezdenko@wp.pl
   • lucja.magdziarz@wp.pl
   • (+95) 76-203-55
   • ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Młodego Ekologa
  • Zawody sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej
  • Promocja Projektu Stypendialnego "Pielęgniarka"
  • Nasze Zwierzęta
  • Dyskoteka szkolna
  • Dzień Handlowca
  • Debata Walentynkoa
  • Koncert Walentynkowy
  • "Moniuszko - ku pokrzepieniu serc"
  • XXVIII Dzień Chorego
  • Studniówka 2020
  • 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy