• Projekty UE

     • "Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim"

      W Zespole Szkół realizowany jest projekt pt. "Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim". Realizowany w ramach:  Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja.

      Dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Celem projektu jest przeprowadzenie dodatkowych  zajęć dla uczniów dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, j. obcych, geografii, fizyki, chemii, biologii i informatyki.

       

      Harmonogramy zajęć

      Zajęcia w grudniu 2021r.

      Zajęcia w styczniu 2022r.

      Zajęcia w lutym 2022r.

      Zajęcia w marcu 2022r.

      Zajęcia w kwietniu 2022r.

      Zajęcia w maju 2022r.

      Zajęcia w czerwcu 2022r.

       

      Zajęcia w ramach projektu pt. "Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim"

          

       

      Przeprowadzenie zajęć w ramach zadania pn.: „Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Drezdenku” w ramach projektu pn.: „Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim”.

      Przedmiotem zamówienia są usługi w podziale na następujące zadania częściowe: 

      Zadanie częściowe nr 1: 

      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

      Zadanie częściowe nr 2:

      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

      Zadanie częściowe nr 3:

      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego

      Zadanie częściowe nr 4:

      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii

      Zadanie częściowe nr 5:

      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

      Zadanie częściowe nr 6:

      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii

      Zadanie częściowe nr 7:

      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki

      Zadanie częściowe nr 8:

       Warsztaty z technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK)

 • Galeria zdjęć

   brak danych