• Projekty UE

     • „Akademia kompetencji zawodowych
      w powiecie strzelecko-drezdeneckim”

      Głównym celem projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. (w Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych) poprzez dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zdobycie praktycznych umiejętności i profesjonalne wsparcie psychologiczno-doradcze służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia dla 230 BO (76 kobiet i 154M) do VI 2015r., poprzez realizację dodatkowych zajęć.

       „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim”
      Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B

      Terminy wykładów:

      24.11.2014
      26.11.2014
      1.12.2014
      3.12.2014
      8.12.2014
      10.12.2014
      15.12.2014
      17.12.2014
      22.12.2014

      Pierwsza pomoc

      29.12.2014

      Miejsce wykładów: 

      OSK KIEROWCA w Drezdenku, ul. Dąbrowskiej 10, o godzinie 1530.


      HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
      W MIESIĄCACH LISTOPAD I GRUDZIEŃ
      Lp.
      Imię
      i nazwisko
      nauczyciela
      Nazwa zajęć
      Sala
      Dzień tygodnia
      Listopad
      i grudzień
      1.
      Malewicz Małgorzata
      Dodatkowe zajęcia z matematyki
      108
      wtorek
      1355-1525
      2.
      Arleta Icke
      Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego
      402
      piątek
      1400-1530
      3.
      Gębala Adam
      Dodatkowe praktyczne zajęcia z technik informatycznych ICT
      315
      piątek
      1445-1700
      4.
      Krzyszewski Tomasz
      Dodatkowe praktyczne zajęcia z projektowania grafiki stron internetowych
      105
      piątek
      1445-1700
      5.
      Libera Wioletta
      Dodatkowe  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
      101
      czwartek
      1400-1530
      6.
      Sprawka Agnieszka
      Dodatkowe  zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego
      101
      piątek
      1400-1715
      7.
      Świekatowska Iwona
      Dodatkowe  zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego
      101
      sobota
      8, 15 i 22 listopada,
      6, 13 i 20 grudnia
      800-1230

       


      HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

      W MIESIĄCACH WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK

      Lp.
      Imię i nazwisko
      nauczyciela
      Nazwa zajęć
      Sala
      Dzień tygodnia
      wrzesień
      październik
      1.
      Malewicz Małgorzata
      Dodatkowe zajęcia z matematyki
      108
      wtorek
      1355-1525
      1355-1525
      2.
      Arleta Icke
      Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego
      402
      piątek
      1400-1530
      1400-1530
      3.
      Gębala Adam
      Dodatkowe praktyczne zajęcia z technik informatycznych ICT
      105
      piątek
      -
      1445-1700
      4.
      Krzyszewski Tomasz
      Dodatkowe praktyczne zajęcia z projektowania grafiki stron internetowych
      101
      piątek
      -
      1445-1700

      W wakacje 15 uczennic z technikum hotelarskiego w zawodzie hotelarz realizowało praktyki zawodowe w Hotelu "Eljan" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elżbieta Szlendak, w wymiarze 30 godzin.

      Od 25 sierpnia do 14 września odbywa się rekrutacja na:

      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z:

      -    języka niemieckiego dla 1 grupy, dla 10 osób w wymiarze 40 godzin
      -    zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 1 grupy, dla 7 osób w wymiarze 40 godzin,
      -    zajęcia rewalidacyjne dla 1 grupy, dla 3 osób w wymiarze 40 godzin,
      -    zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 grup, dla 40 osób w wymiarze 40 godzin,
      -    matematyki dla 1 grupy, dla 10 osób w wymiarze 40 godzin,
      -    zajęcia z projektowania grafiki stron internetowych dla 1 grupy, dla 10 osób w wymiarze 40 godzin,
      -    zajęcia z z technik informatycznych ICT dla 1 grupy, dla 10 osób w wymiarze 40 godzin.

      Kursy dla 36 uczniów:

      -    Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 grupy, dla 6 osób w wymiarze 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki.
      -    Kurs spawacza, dla 1 grupy, dla 10 osób w wymiarze 25 godzin teorii i 120 praktyki.
      -    Kurs operatora wózka widłowego, dla 1 grupy, dla 20 osób w wymiarze 90 godzin,

      Praktyki zawodowe dla 45 osób w wymiarze 30 godzin:

      -    "Strop" Hurtownia Materiałów Budowlanych Tadeusz Wróblewski,  dla 15 uczniów
      w zawodzie sprzedawca.
      -    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELJAN” Elżbieta Szlendak,  dla 15 uczniów w zawodzie hotelarz.

      W projekcie „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” zaplanowano:

      -        10 grup zajęciowych dla 90 osób,
      -        3 kursy dla 36 osób,
      -        praktyki zawodowe dla 45 osób.

      W ramach projektu szkoła wzbogaciła się w:

      -        10 zestawów komputerowych do nowego Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej,
      -        2 zestawy multimedialne (laptop, rzutnik i tablica) na zajęcia rewalidacyjne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

      W ramach projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” realizowane będą  następujące typy zajęć pozalekcyjnych:

      ·  dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia rewalidacyjne;
      ·  zajęcia z doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej;
      ·  dodatkowe praktyczne zajęcia z technik informatycznych ICT;
      ·  zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
      ·  praktyczne kursy zawodowe:
           - kurs spawacza,
           - kurs obsługi wózka widłowego,
           - prawo jazdy kat. B;
           - praktyki zawodowe u pracodawców.

      Informujemy, że nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” będą dostępni dla rodziców zawsze po zakończeniu swoich zajęć.

      Dyżur koordynatora szkolnego projektu - wtorek, w godzinach 1400 - 1600, gabinet 101.


       Powiat  Strzelecko-Drezdenecki 
      ogłasza nabór uczestników do projektu 
      pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim”
      nr umowy WND.POKL.09.02.00-08-083/13-00 z dnia 28 marca 2014r.

      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
      w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
      Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
      Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

      Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby należące do grupy docelowej projektu tzn. uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Kraj. oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko .

      Głównym celem projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. (w Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych) poprzez dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zdobycie praktycznych umiejętności i profesjonalne wsparcie psychologiczno-doradcze służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia dla 230 BO (76 kobiet i 154M) do VI 2015r., poprzez realizację dodatkowych zajęć:

      ·  dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia rewalidacyjne;
      ·  z doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej;
      ·  z technik informatycznych ICT;
      ·  z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
      ·  praktycznych w postaci następujących kursów zawodowych:
          - kurs spawacza,
          - kurs obsługi wózka widłowego,
          - kurs prawa jazdy kat. B;
      ·  u pracodawców - praktyki zawodowe.

      Termin realizacji projektu: od marca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

      Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

      Rekrutacja rozpoczyna się 12 maja 2014 roku i trwać będzie do 25 maja 2014 roku.

      Zgłoszenia będą przyjmowane u Pani Łucji Magdziarz - koordynatora szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Pana Jerzego Barczyckiego - koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich oraz w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich – pokój 213.

      Dodatkowych informacji w sprawie projektu udzielają:

      • Pani Łucja Magdziarz – koordynator szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku – pod nr tel. 95 76 20 355,
      • Pan Jerzy Barczycki – koordynator szkolny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w  Strzelcach Kraj. - pod nr tel. 95 76 31 145,
      • Pani Dorota Juzenko – koordynator projektu - pod nr tel. 95 763 70 46,
      • Pani Magdalena Paluta – asystent koordynatora projektu – pod nr tel. 95 763 70 48,
      • Pani Iwona Kucharska – specjalista ds. obsługi księgowo-finansowej - pod nr tel. 95 763 70 16.

      Dokumentacja projektu pn.: ,,Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” jest dostępna w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, pokoje nr 212, 213 oraz 118.

 • Galeria zdjęć

   brak danych