• Dla rodziców

     • Ważne informacje dla rodziców - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

      W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie  zwracamy się z  prośbą do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje:

      Co powinno zwrócić uwagę:

      • Zmiana w zachowaniu dziecka (nadmierne zainteresowanie jakimś tematem, przygnębienie, skrajne zmiany nastroju)
      • Zmiana w stylu ubierania się np. nadmierne zasłanianie ramion, nóg (może to świadczyć o ukrywaniu samookolaczeń)
      • Ukrywanie nośników informatycznych przed Rodzicami
      • Wychodzenie z pokoju podczas odbierania telefonów, wiadomości
      • Obniżenie wyników w nauce
      • Spadek zainteresowania dotychczasowymi zajęciami
      • Niechęć do rozmowy i spędzania czasu z Rodziną

      Jak można zapobiegać :

      Badania wskazują, że do czynników chroniących przed różnego typu uzależnieniami w tym od gier komputerowych  jest:

      – silna więź emocjonalna z rodzicami
      – zainteresowanie nauką szkolną
      – regularne praktyki religijne
      – poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
      – przynależność do pozytywnej grupy.

      Wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

      • Określ zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
      • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie.
      • Zainteresuj się, w co gra Twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj  z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
      • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może Ci pomóc system oceny gier PEGI. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
      • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od Internetu.
      • Upewnij się, że Twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych  i szkolnych.
      • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
      • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
      • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera Twoje dziecko, są bezpieczne.
      • Pamiętaj o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

      Zachęcany Państwa do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w Internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. W celu uzyskania porad i wskazówek  możecie Państwo  skorzystać z  pomocy pedagogów szkolnych lub zadzwonić pod numer 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych.

      Uczysz dziecko, jak należy zachowywać się w piaskownicy, na placu zabaw, przy przechodzeniu przez jednię. Pamiętaj również o udzielaniu wyraźnych wskazówek, jak należy zachowywać się w Internecie.  

      Zebrane zasady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) dotyczące promocja bezpieczeństwa w sieci.

      1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie jak: maksymalny czas spędzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które może odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.
      2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu. Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie.
      3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w sieci. Jeśli dopuszczasz możliwość kontaktów dziecka z osobami poznanymi w Internecie, kontroluj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! Zapewnij dziecko, że w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc!
      4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż mu stworzyć bezpieczny profil, maksymalnie chroniący jego prywatność.
      5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Internecie. Naucz je rozwagi w takich sytuacjach.
      6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci!
      7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami. Upewnij się, że na komputerze Twojego dziecka działa zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa. Używaj filtru antyspamowego chroniącego program e-mailowy. Stosuj dostępne na rynku oprogramowanie filtrujące. Korzystaj  z programów kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj jednak, że żaden program nie jest w stanie zastąpić uwagi rodzica.
      8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, np. na podstawie oznaczeń PEGI.

      PEGI (Pan European Game Information) to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier komputerowych.

      1. Sprawdź szkołę swojego dziecka. Upewnij się, że opracowała i wdrożyła system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.

      10. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

      Źródło: http://fdds.pl/baza_wiedzy/bezpieczenstwo-dziecka-sieci/

      Gdzie w Gdańsku można szukać pomocy- bezpłatnie  :

      1. Konsultacje psychologiczne – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne ( nie obowiązują żadne skierowania).
      2. Centrum Interwencji Kryzysowej – sytuacje nagłe, czynne całą dobę (dyżur psychologa) –  plac Gustkowicza 13, 80-001 Gdańsk ; Telefon: 58 511 01 21
      3. Gdański Centrum Profilaktyki Uzależnień -Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk; Telefon: 58 320 02 56
      4. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Racławicka 17, 80-406 Gdańsk ;
       Telefon:  58 347 89 30

      Pomoc medyczną –specjalistyczną można uzyskać w :

      • Poradniach Zdrowia Psychicznego – na konsultacje lekarzem –psychiatrą nie trzeba mieć skierowania !
      • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzież , ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

      Telefon: 58 524 75 00

      Pełna informacja o placówkach pomocowych w PIK –  Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym http://wsparciewgdansku.pl/kontakt lub tel.787 960 860

      W  sytuacji gdy posiadacie Państwo informacje lub podejrzenie , że dzieci /młodzież są namawiani do zachowań ryzykownych należy niezwłocznie powiadomić Policję

 • Galeria zdjęć

   brak danych